Strona główna Wypowiedzi Krakowianie mieli przesiąść się na rowery. A jak wyszło?

Krakowianie mieli przesiąść się na rowery. A jak wyszło?

Krakowianie mieli przesiąść się na rowery. A jak wyszło?

Aleksander Miszalski

Poseł
Platforma Obywatelska

Rzeczywiście 10 lat temu 85 proc. krakowian w referendum, krakowianek oczywiście, zadecydowało o tym, że chce rozwijania dynamicznego […] sieci tras rowerowych. Niestety mimo tej jednoznacznej deklaracji referendalnej w modal split ruch rowerowy to zaledwie ok. 5 proc.

Konferencja prasowa, 14.04.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 14.04.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • 85,20 proc. mieszkańców Krakowa w 2014 roku opowiedziało się w referendum za rozbudową ścieżek rowerowych. 
  • Wcześniej, w 2009 roku, Kraków podpisał tzw. Kartę Brukselską (1, 2, 3), czym zobowiązał się do zwiększenia udziału transportu rowerowego w ruchu miejskim do minimum 15 proc. (czyli modal split) do końca 2020 roku.
  • Tymczasem – jak dowiedziono„Kompleksowych Badaniach Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 2023” – transport rowerowy stanowi ok. 5 proc. niepieszego ruchu miejskiego Krakowa (s. 8).

Trwa kampania przed drugą turą wyborów w Krakowie

W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała. Obecny poseł PO jedną ze swych konferencji prasowych poświęcił m.in. kwestii rowerzystów.

Miszalski zwrócił uwagę, że mimo wyników referendum z 2014 roku (podczas którego mieszkańcy opowiedzieli się za rozbudową ścieżek rowerowych) rowerowy modal split, czyli procentowy udział transportu rowerowego w całkowitym transporcie Krakowa, wynosi ok. 5 proc. 

Krakowianie w referendum poparli rozwój sieci tras rowerowych

25 maja 2014 roku w Krakowie miało miejsce referendum lokalne, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za budową metra, stworzeniem systemu monitoringu wizyjnego i budową ścieżek rowerowych. W tym samym głosowaniu przepadł pomysł organizowania w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.

85,20 proc. uczestniczących w referendum odpowiedziało twierdząco na pytanie: „czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych”.

W głosowaniu wzięło udział 35,96 proc. uprawnionych, co oznacza, że referendum było ważne i rozstrzygające, ponieważ frekwencja wyniosła co najmniej 30 proc. (art. 55) i za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod głosowanie oddano więcej niż połowę ważnych głosów (art. 56).

Ruch rowerowy w Krakowie 

Jak informuje Demagoga Katarzyna Misiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa, miasto dysponuje danymi pochodzącymi z automatycznego pomiaru ruchu rowerowego w 17 lokalizacjach. Tu można zobaczyć, jak natężenie wygląda i jak kształtuje się w ciągu roku” – tłumaczy Katarzyna Misiewicz.

Według informacji magistratu aktualne dane na temat podziału zadań przewozowych, czyli popularności poszczególnych środków transportu, pochodzą z „Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 2023”. Czytamy tam:

Wśród podróży niepieszych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, największy odsetek jest realizowany samochodami osobowymi (prawie 50%), a podróże komunikacją zbiorową stanowią prawie 45% wszystkich podróży. Podróże rowerem stanowią ok. 5%”.

Kraków nie dotrzymał ustaleń tzw. Karty Brukselskiej

Gdańsk i Kraków (1, 2, 3) podpisały ogłoszoną w 2009 roku tzw. Kartę Brukselską, w której zobowiązały się, że do końca 2020 roku udział transportu rowerowego w ruchu miejskim osiągnie minimum 15 proc. W późniejszym czasie zobowiązanie przyjęła także Łódź.

Żadnemu z miast, które podpisały tzw. Kartę Brukselską, nie udało się spełnić wziętych na siebie zobowiązań. W Krakowie transport rowerowy stanowi ok. 5 proc. podróży niepieszych, a jeśli liczyć również ruch pieszy, to rowery stanowią ok. 4 proc. całego ruchu miejskiego (s. 8).

W Gdańsku (s. 29) 4,1 proc. środków transportu wykorzystywanych podczas podróży stanowią rower i hulajnoga (w zestawieniu uwzględniono ruch pieszy).

Zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Łodzi z pytaniem, jaki procent całego ruchu miejskiego stanowi transport rowerowy. Po otrzymaniu odpowiedzi uzupełnimy tekst o tę informację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!