Strona główna Wypowiedzi Krzysztof Bosak o kontroli TVP przez NIK

Krzysztof Bosak o kontroli TVP przez NIK

Krzysztof Bosak o kontroli TVP przez NIK

Krzysztof Bosak

NIK wszedł do TVP by kontrolować umowy z producentami zewnętrznymi? Jak się postarają to będzie bardzo ciekawie. Wróżę protesty „środowiska”

— Krzysztof Bosak (@krzysztofbosak) kwiecień 15, 2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z planem pracy na rok 2014, Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała kontrolę produkcji zewnętrznej dla TVP S.A. Celem głównym tej kontroli ma być realizacja umów zawieranych przez TVP S.A. z zewnętrznymi producentami.

Zgodnie z ostatnimi informacjami kontrola ta właśnie została rozpoczęta. Z wynikiem kontroli można będzie zapoznać się najwcześniej pod koniec roku. Kontrola ta ma również dotyczyć szeregu innych spraw, m.in. procesu outsourcingu pracowników TVP S.A.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy