Strona główna Wypowiedzi Kto jest sędzią TK?

Kto jest sędzią TK?

Kto jest sędzią TK?

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

On [Prezes TK] uznaje, że oni [L. Morawski, H. Cioch, M. Muszyński] są sędziami Trybunału, oni mają pensje, mają legitymację, tylko nie mogą orzekać.

Sygnały Dnia, 17.03.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 17.03.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego znajduje się aktualny skład TK. Podaje się tam, że Lech Morawski, Henryk Cioch oraz Mariusz Muszyński są sędziami TK, ale oczekują na podjęcie obowiązków sędziowskich. W związku z tym obecnie nie są sędziami orzekającymi.

Taki stan rzeczy został potwierdzony w komunikacie wydanym przez biuro TK 23 grudnia 2015 r. Stwierdza się w nim, że pięcioro sędziów zaprzysiężonych przez Prezydenta RP (w tym Morawski, Cioch i Muszyński) jest pracownikami TK: “zostały im przydzielone pokoje i pobierają wynagrodzenie, ale nie podejmują czynności orzeczniczych”. Potwierdził to sam Prezes TK, prof. Andrzej Rzepliński podczas konferencji prasowej 12 stycznia 2016 r. mówiąc:

„Do Trybunału zostało wybranych w różnych okresach 18 sędziów. Konstytucja przesądza, że orzekających sędziów może być 15, więc jest kwestia decyzji jakie powinny zapaść, aby sędziowie wybrani i 8 października 2015 r., i sędziowie wybrani 2 grudnia, bo nikt oczywiście w Trybunale nie kwestionuje, że taki[e] akt[y] Sejm[u] VII kadencji co do trzech osób i Sejm[u] VIII kadencji co do też 3 osób – zapadły. Natomiast to nie może być decyzja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który dowolnie miałby decydować w tej sprawie, dopóki nie zostanie rozstrzygnięta ostatecznie kwestia złożenia ślubowania”.

Na pytanie jednego z dziennikarzy, czy 3 sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji w ocenie Trybunału ma status sędziego, Prezes TK odpowiedział: „Tak, oczywiście„.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!