Strona główna Wypowiedzi Kto ustala plany zagospodarowania przestrzennego?

Kto ustala plany zagospodarowania przestrzennego?

Kto ustala plany zagospodarowania przestrzennego?

Kacper Płażyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

To oni [radni miejscy] uchwalają plany zagospodarowania przestrzennego.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl Kacper Płażyński formułował zarzuty pod adresem większości w Radzie Miasta Gdańska, zarzucając jej uchwalanie niewłaściwych planów zagospodarowania przestrzennego, co – jak powiedział – leży w gestii radnych.

Podstawę prawną trybu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80 poz. 717). Jak mówi artykuł 20 ustawy, “plan miejscowy uchwala rada gminy”, zatem Kacper Płażyński mówi prawdę.

 

 

Share The Facts
Kacper Płażyński
Kandydat na prezydenta Gdańska

 

To oni [radni miejscy] uchwalają plany zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!