Czas czytania: około min.

Kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego Holandii?

21.04.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera

Manipulacja

Uzasadnienie

Wybór sędziów Sądu Najwyższego w Holandii przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok należy do Stanów Generalnych czyli holenderskiego parlamentu. Zgodnie z zapisami Konstytucji Królestwa Niderlandów: „Członków Sądu Najwyższego Holandii powołuje się na wniosek Drugiej Izby Stanów Generalnych, która przedstawia potrójną liczbę kandydatów.” (rozdz. 6, art. 118, ust. 1). Oznacza to, iż na każde stanowisko proponowani są trzej sędziowie. Kolejny krok to mianowanie jednego z nominowanych sędziów przez monarchę, zgodnie z ustępem 4. artykułu 117. Konstytucji: „Członkowie władzy sądowniczej sprawujący wymiar sprawiedliwości i Prokurator Generalny przy Sądzie Najwyższym powoływani są dożywotnio dekretem królewskim.” 

Sędziowie Sądu Najwyższego powoływani są na wniosek Drugiej Izby Stanów Generalnych, jednak to król jest w przypadku wyboru sędziów Sądu Najwyższego organem decydującym. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub