Strona główna Wypowiedzi Kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego Holandii?

Kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego Holandii?

Kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego Holandii?

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

W Holandii, na przykład (…) sędziów Sądu Najwyższego wybiera wprost parlament.

TVP Info, 20.04.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

TVP Info, 20.04.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wybór sędziów Sądu Najwyższego w Holandii przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok należy do Stanów Generalnych czyli holenderskiego parlamentu. Zgodnie z zapisami Konstytucji Królestwa Niderlandów: „Członków Sądu Najwyższego Holandii powołuje się na wniosek Drugiej Izby Stanów Generalnych, która przedstawia potrójną liczbę kandydatów.” (rozdz. 6, art. 118, ust. 1). Oznacza to, iż na każde stanowisko proponowani są trzej sędziowie. Kolejny krok to mianowanie jednego z nominowanych sędziów przez monarchę, zgodnie z ustępem 4. artykułu 117. Konstytucji: „Członkowie władzy sądowniczej sprawujący wymiar sprawiedliwości i Prokurator Generalny przy Sądzie Najwyższym powoływani są dożywotnio dekretem królewskim.” 

Sędziowie Sądu Najwyższego powoływani są na wniosek Drugiej Izby Stanów Generalnych, jednak to król jest w przypadku wyboru sędziów Sądu Najwyższego organem decydującym. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!