Czas czytania: około min.

Które miejsce zajęła Polska w rankingu Doing Business?

29.11.2019 godz. 19:41

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Lider PSL powołuje się na dane z raportu Doing Buisness wydawanego co roku przez Bank Światowy. Ocenia on sytuację gospodarczą naszego kraju przez pryzmat łatwości prowadzenia przedsiębiorstwa. Rankingi na dany rok są swego rodzaju prognozami, stąd raport na rok 2020 wydaje się pod koniec roku 2019. Analitycy Banku Światowego wskazują na problemy związane z polityką gospodarczą, które mogą utrudnić przedsiębiorcom ich działalność, na przykład zmiana prawa w zakresie przekazywania nieruchomości i ich rejestracji w księgach wieczystych. 

Ogólnie Polska, na 190 krajów ocenianych w rankingu ogólnym, zajęła 40. miejsce uzyskując sumę 76,4 punktów. Prawdą jest stwierdzenie W.Kosiniaka-Kamysza, iż kraje jak Azerbejdżan, Rwanda, Kazachstan i Mauritius są przed nami w rankingu. Jednakże spośród europejskich krajów pozycje za nami zajmują między innymi Czechy, Holandia, Serbia, Słowacja, Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Węgry, Włochy czy Grecja. 15 krajów leżących w Europie wyprzedza nas w rankingu. 

Poza ogólnym rankingiem przyznawane są oceny za poszczególne sektory polityki gospodarczej. Za handel międzynarodowy uzyskaliśmy maksymalną punktację, jednak w obszarze dotyczącym łatwości otwierania nowego biznesu zajęliśmy 128. miejsce.  

Lider PSL porównuje aktualne dane do raportu z 2016. Prawdą jest, że Polska zajęła w tym rankingu 25. miejsce. Otrzymaliśmy notę w wysokości 76,45 punktów wyprzedzając wtedy m.in Szwajcarię i Francję, które teraz znajdują się nad nami w rankingu. Rok później udało nam się wskoczyć miejsce wyżej tj. na 24. pozycję aby w 2018 roku niestety spaść na 27. miejsce. W 2019 roku zajęliśmy 33. miejsce. 

W związku z przytoczeniem poprawnych danych wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako prawdę.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.