Czas czytania: około min.

Które miejsce zajęła Polska w rankingu Transparency International?

03.08.2020 godz. 20:12

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Izabeli Leszczyny uznajemy za prawdziwą, ponieważ Polska w roku 2015 (publikacja raportu w styczniu 2016 roku) zajęła w rankingu Transparency International 30. miejsce, natomiast w najnowszym zestawieniu została sklasyfikowana na 41. pozycji.

Ranking Transparency International

Transparency International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która została powołana do życia w roku 1992. Myślą przewodnią TI od samego początku była walka z korupcją oraz podejmowanie działań na rzecz większej przejrzystości i transparentności sektora rządowego. W związku z tym w roku 1995 stworzono Indeks Percepcji Korupcji (ang. Corruption Perceptions Index) uwzględniający pierwotnie 41 państw. Obecnie ranking TI obejmuje ponad 180 krajów z całego świata.

Metodologia badania

W zestawieniu Transparency International każdy podmiot może uzyskać od 0 do 100 punktów. Im wynik wyższy, tym dane państwo jest mniej skorumpowane. Wskaźnik dla każdego z krajów tworzony jest na podstawie analizy sektora bankowego i danych o korupcji, zbieranych przez renomowane instytucje specjalizujące się w zarządzaniu. Ich praca polega na przeprowadzeniu 13 ankiet, na podstawie których formułowane są ostateczne wyniki.

Pozycja Polski w rankingu w ostatnich latach

W październiku 2015 roku władzę od koalicji PO-PSL przejął obóz Zjednoczonej Prawicy. Wówczas w zestawieniu TI Polska znajdowała się na 30. miejscu (62 pkt). Żeby móc zobrazować zmiany w rankingu, należy wziąć pod uwagę rok 2016, w którym samodzielne rządy sprawowało PiS. Polska znalazła się wtedy na 29. pozycji ex aequo z Portugalią (62 pkt). W następnych latach zanotowaliśmy jednak spadek:

  • rok 2017 – 36. miejsce ex aequo z Seszelami (60 pkt),
  • rok 2018 – 36. miejsce ex aequo ze Słowenią (60 pkt),
  • rok 2019 – 41. miejsce ex aequo z Wyspami Zielonego Przylądka i Cyprem (58 pkt).

Widzimy więc, że pozycja naszego kraju faktycznie spadła w latach 2016-2019 o 12 pozycji. Wynik Polski kształtował się jednak cały czas powyżej średniej przyjętej w badaniu.

Należy też podkreślić, że w tym samym czasie wynik Polski rok do roku był niższy od średniej europejskiej (31 państw), która wynosiła niezmiennie 66 pkt.

Z czego wynikają ostatnie zmiany?

Według autorów najnowszej edycji raportu większość postkomunistycznych państw należących obecnie do UE ma problemy ze skutecznym przeciwdziałaniem korupcji. Kilka krajów, w tym Polska, Rumunia i Węgry, podjęło działania osłabiające niezależność sądów, które z kolei tracą zdolność do ścigania korupcji na najwyższych szczeblach władzy.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.