Strona główna Wypowiedzi Które miejsce zajęła Polska w rankingu Transparency International?

Które miejsce zajęła Polska w rankingu Transparency International?

Które miejsce zajęła Polska w rankingu Transparency International?

Izabela Leszczyna

Minister Zdrowia
Platforma Obywatelska

Patryk Jaki w „Kawa na ławę”: ”Wszystkie dane pokazują, że korupcja w Polsce spada”. Wg rankingu Transparency International w styczniu 2016 Polska znalazła się na 30 msc.,a w styczniu 2020 zajęliśmy msc. 41-spadliśmy o 11 pozycji. Tak propaganda PiS zmienia obraz rzeczywistości

Twitter, 19.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 19.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Izabeli Leszczyny uznajemy za prawdziwą, ponieważ Polska w roku 2015 (publikacja raportu w styczniu 2016 roku) zajęła w rankingu Transparency International 30. miejsce, natomiast w najnowszym zestawieniu została sklasyfikowana na 41. pozycji.

Ranking Transparency International

Transparency International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która została powołana do życia w roku 1992. Myślą przewodnią TI od samego początku była walka z korupcją oraz podejmowanie działań na rzecz większej przejrzystości i transparentności sektora rządowego. W związku z tym w roku 1995 stworzono Indeks Percepcji Korupcji (ang. Corruption Perceptions Index) uwzględniający pierwotnie 41 państw. Obecnie ranking TI obejmuje ponad 180 krajów z całego świata.

Metodologia badania

W zestawieniu Transparency International każdy podmiot może uzyskać od 0 do 100 punktów. Im wynik wyższy, tym dane państwo jest mniej skorumpowane. Wskaźnik dla każdego z krajów tworzony jest na podstawie analizy sektora bankowego i danych o korupcji, zbieranych przez renomowane instytucje specjalizujące się w zarządzaniu. Ich praca polega na przeprowadzeniu 13 ankiet, na podstawie których formułowane są ostateczne wyniki.

Pozycja Polski w rankingu w ostatnich latach

W październiku 2015 roku władzę od koalicji PO-PSL przejął obóz Zjednoczonej Prawicy. Wówczas w zestawieniu TI Polska znajdowała się na 30. miejscu (62 pkt). Żeby móc zobrazować zmiany w rankingu, należy wziąć pod uwagę rok 2016, w którym samodzielne rządy sprawowało PiS. Polska znalazła się wtedy na 29. pozycji ex aequo z Portugalią (62 pkt). W następnych latach zanotowaliśmy jednak spadek:

  • rok 2017 – 36. miejsce ex aequo z Seszelami (60 pkt),
  • rok 2018 – 36. miejsce ex aequo ze Słowenią (60 pkt),
  • rok 2019 – 41. miejsce ex aequo z Wyspami Zielonego Przylądka i Cyprem (58 pkt).

Widzimy więc, że pozycja naszego kraju faktycznie spadła w latach 2016-2019 o 12 pozycji. Wynik Polski kształtował się jednak cały czas powyżej średniej przyjętej w badaniu.

Należy też podkreślić, że w tym samym czasie wynik Polski rok do roku był niższy od średniej europejskiej (31 państw), która wynosiła niezmiennie 66 pkt.

Z czego wynikają ostatnie zmiany?

Według autorów najnowszej edycji raportu większość postkomunistycznych państw należących obecnie do UE ma problemy ze skutecznym przeciwdziałaniem korupcji. Kilka krajów, w tym Polska, Rumunia i Węgry, podjęło działania osłabiające niezależność sądów, które z kolei tracą zdolność do ścigania korupcji na najwyższych szczeblach władzy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!