Strona główna Wypowiedzi Liczba prokuratorów w Polsce

Liczba prokuratorów w Polsce

Liczba prokuratorów w Polsce

Jarosław Gowin

W Polsce mamy stosunkowo dużo prokuratorów bo ok. 5 tysięcy, ale 2 tys. z tych prokuratorów nie prowadzi żadnego postępowania.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

W oparciu o dane z corocznego sprawozdania Prokuratora Generalnego z działalności prokuratury w Polsce, w roku 2014 r. limit etatów orzeczniczych w prokuraturach wynosił łącznie 6 553. Obsadę etatową stanowiło 6 216 osób, w tym 5 877 prokuratorów i 339 asesorów.

Obowiązki związane z nadzorem nad postępowaniem przygotowawczym sprawowało łącznie 275 osób. Natomiast faktycznie zatrudnione na stanowiskach orzeczniczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury szczebla rejonowego, okręgowego i apelacyjnego były 5 173 osoby (na dzień 31.12.2014 r.). Liczba Prokuratorów, którzy nie prowadzili żadnego postępowania wynosiła 1043 osoby.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy