Strona główna Wypowiedzi Małgorzata Kidawa- Błońska o wyborze sędziów TK

Małgorzata Kidawa- Błońska o wyborze sędziów TK

Małgorzata Kidawa- Błońska o wyborze sędziów TK

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Senatu
Platforma Obywatelska

Zostali wybrani sędziowie (TK), którzy mogą, powinni już, trzech powinno już objąć swój urząd, dlatego że 6 listopada skończyła się kadencja poprzednich.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu VII kadencji z dnia 8 października 2015 według nowej ustawy o TK zostali wybrani nowi sędziowie, którzy kończą swoją kadencję 6 listopada (dr. hab. Maria Gintowt-Jaśkowicz, Wojciech Hermeliński i Marek Kotlinowski) oraz w grudniu (prof. Zbigniew Cieślak i prof. Teresa Liszcz): prof. Roman Hausner, prof. Andrzej Jakubecki, dr. hab. Krzysztof Ślebzak, prof. Bronisław Sitka, prof. Andrzej Sokal.
Art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że po wybraniu przez Sejm sędziego składa on wobec Prezydenta ślubowanie. Ust. 2 wskazuje, że odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z tym, że sędzia-elekt zrzeka się stanowiska. Wynika z tego, że ślubowanie sędziego Trybunału jest konieczne do rozpoczęcia pracy w TK.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!