Czas czytania: około min.

Metro w Krakowie

08.06.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Pierwsze badania podłoża Krakowa zostały przedstawione przez prof. Andrzeja Bolewskiego podczas sesji naukowej w styczniu 1964r pt „Geologia podłoża miasta Krakowa”. Ich wyniki zostały opublikowane w wydawnictwie „Sprawozdanie z posiedzeń komisji O/PAN w Krakowie; Styczeń – czerwiec 1964″ (Kraków 1964).

Nowsze opracowania badań, które są wykorzystywane w planowaniu budowy metra można znaleźć np. w artykule “Charakterystyka warunkow geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych” autorstwa Stanisława Rybickiego, Piotra Krokoszynskiego i Janusza Herziega opublikowanym w czasopismie naukowym AGH Geologia nr 35/1 (2009), ktory mozna przeczytać tutaj.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.