Strona główna Wypowiedzi Mieszkania czynszowe. Ile ich powstało w Warszawie?

Mieszkania czynszowe. Ile ich powstało w Warszawie?

Mieszkania czynszowe. Ile ich powstało w Warszawie?

Magdalena Biejat

Wicemarszałkini Senatu
Partia Razem

W latach 2018–2023 […] więcej mieszkań czynszowych powstawało w Szczecinie niż w Warszawie.

Kropka nad i, 14.02.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kropka nad i, 14.02.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • latach 2018–2022 w Szczecinie powstało 831 społecznych mieszkań czynszowych.
  • W analogicznym w okresie w Warszawie oddano do użytku 271 takich mieszkań.
  • Nawet gdyby założyć, że wszystkie społeczne mieszkania czynszowe, które powstały w 2023 roku w kraju (213), wybudowano w Warszawie, stolica Polski wciąż nie miałaby lepszego wyniku niż Szczecin.
  • W związku z tym wypowiedź Magdaleny Biejat oceniamy jako prawdę.

Biejat wystartuje w Warszawie. Priorytetem mieszkania

Nowa Lewica ogłosiła, że Magdalena Biejat będzie ubiegać się o urząd prezydenta Warszawy. Podczas konferencji prasowej kandydatka lewicy wśród priorytetów programowych wymieniła budownictwo mieszkaniowe.

rozmowie w „Kropce nad i” posłanka mówiła, że obecnie stolica Polski zmaga się z niedoborem społecznych mieszkań pod wynajem. Jak wskazała, w Szczecinie – mieście blisko pięć razy mniejszym od Warszawy pod względem liczby ludności – w ciągu ostatnich lat powstało więcej mieszkań czynszowych [czas nagrania 11:24].

Zdaniem Magdaleny Biejat Warszawa musi rozpocząć wielki program inwestycji w budownictwo społeczne. Proponowany program miałby nie obejmować tylko mieszkań komunalnych dla biedniejszej części społeczeństwa. Kandydatka Nowej Lewicy chciałaby, żeby powstawały też mieszkania czynszowe dla klasy średniej [czas nagrania 11:07].

Mieszkania czynszowe a komunalne

Mieszkania komunalne należą do jednostek samorządu terytorialnego (np. gminy). Są z reguły wynajmowane ludziom o niższych dochodach. Samorządy wprowadzają kryterium dochodowe, tak aby zapewnić mieszkanie osobom ubogim. 

Z kolei społeczne mieszkania czynszowe są budowane m.in. przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego lub Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, które mogą skorzystać z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W tego rodzaju lokum mogą zamieszkać osoby, które nie mogą otrzymać lokalu komunalnego, a jednocześnie zarabiają za mało, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny. Średni dochód gospodarstwa domowego osób ubiegających się o takie mieszkanie nie może przekraczać 1,5 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Szczecin trzy razy lepszy od Warszawy w budowaniu mieszkań czynszowych

Danych na temat oddanych do użytku społecznych mieszkań czynszowych dostarcza Główny Urząd Statystyczny poprzez Bank Danych Lokalnych. Interesujące nas informacje znajdują się tam jako jedna z kategorii należących do dziedziny „Przemysł i budownictwo”. Przedstawiliśmy je na poniższym wykresie:

Według danych GUS w latach 2018–2022 w Warszawie powstało w sumie 271 społecznych mieszkań czynszowych. W roku 2018 oddano ich 56, a w roku 2020 – 256. W latach 2019, 2021 i 2022 w stolicy Polski nie wybudowano ani jednego społecznego mieszkania pod najem.

Więcej, bo 830 mieszkań oddano w tym samym okresie do użytku w Szczecinie. Tylko w 2019 roku wybudowano 369 mieszkań.

Szczecin ogólnopolskim liderem w budowaniu mieszkań czynszowych

danych GUS wynika również, że Szczecin był w latach 2018–2022 liderem pod względem budownictwa społecznych mieszkań czynszowych wśród stolic województw. Już w połowie zeszłego roku wskazywała na to także analiza portalu Forsal. Dane te przedstawiliśmy w poniższej tabelce:

Nie posiadamy szczegółowych danych dotyczących miast obejmujących rok 2023. Ze styczniowej publikacji GUS wiemy jednak, że w 2023 roku w Polsce wybudowano 213 społecznych mieszkań czynszowych.

Nawet gdyby hipotetycznie założyć, że wszystkie te mieszkania powstały w Warszawie, ani stolica Polski, ani żadne inne miasto, nie osiągnęłoby wyniku lepszego niż Szczecin.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!