Czas czytania: około min.

Na jakie odprawy mogą liczyć górnicy? #StrajkNaŚląsku

17.01.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11d ust. 2 pkt 1 oraz art. 11a ust. 1 pkt 2 projektu ustawy o  zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw, wskazana odprawa przysługuje tylko tym górnikom zatrudniony na dole, którzy na dzień 1 stycznia 2015 r. byli zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie objętym likwidacją przez okres 5 lat o ile złożą wniosek o wydanie odprawy do 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że rzeczywisty zakres podmiotowy pracowników objętych świadczeniem jest węższy niż wskazuje na to wypowiedź posła K. Gadowskiego.

Przykładowo tzw. pracownicy dołowi, którzy złożą wniosek o odprawę w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. przysługuje już tylko świadczenie w wysokości 12-krotności (nie 24-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni (art. 11  ust. 2 pkt 2).

Art. 11d. 1. Jednorazowa bezwarunkowa odprawa pieniężna, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2, przysługuje pracownikom, z którymi rozwiązywana jest za porozumieniem stron umowa o pracę po dniu 1 stycznia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., zatrudnionym na dzień 1 stycznia 2015 r.:

1) pod ziemią – przez okres nie krótszy niż 5 lat, nieuprawnionym do urlopu górniczego,

Art. 11d. 2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przysługuje odprawa, jeśli złożyli wniosek o przyznanie uprawnienia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2:

1) do dnia 31 grudnia 2015 r. – w wysokości 24-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, o której mowa w art. 11a ust. 1, w której pracownik był zatrudniony,

Art. 11 a. 1. W okresie likwidacji kopalni nabytej po 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pracownikom nie posiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje:

1) urlop górniczy, albo

2) jednorazowa bezwarunkowa odprawa pieniężna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub