Beata Szydło o negocjacjach UE – Rosja w 2005 roku

15.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Rzeczywiście, w czasie wprowadzenia embarga na import polskiego mięsa do Rosji w październiku 2005 r. do negocjacji włączyła się Unia Europejska. Błędem jest jednak stwierdzenie, iż w 2005 r. Jarosław Kaczyński sprawował urząd premiera, stanowisko pełnił wtedy Kazimierz Marcinkiewicz.

Poparcia Polsce udzielił przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso. W rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim (data 2007r.) stwierdził, że: „komisja stara pomóc Polsce w mięsnym sporze z Rosją, stąd choćby udział unijnych inspektorów w prowadzonej w Polsce inspekcji.”

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.