Czas czytania: około min.

Nowe wagony dla PKP

27.12.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rzeczywiście, PKP ogłosiły dwa duże przetargi w 2014 roku, które zostały wygrane przez polskie konsorcja.

Pierwszy przetarg na zakup 20 nowych wagonów ogłoszono 30 kwietnia 2014 roku. Wygrało go konsorcjum polskich producentów Polski Tabor Szynowy. Wagony te będą przystosowane do prędkości 160 km/h. Koszt takiej transakcji wyniesie 80 mln zł. Jak wskazuje PKP Intercity pasażerowie będą mogli podróżować nowymi składami pod koniec 2015 roku.

Drugi przetarg ogłoszono 5 listopada 2013 roku i dotyczył on zakupu 10 lokomotyw spalinowych. Przetarg ten wygrała firma Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. Lokomotywy mają być oddane do użytku w 2015 roku.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.