Czas czytania: około min.

O ile w ciągu czterech lat wzrosła liczba pielęgniarek?

07.11.2019 godz. 18:12

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Statystyki dotyczące zatrudnienia wśród pielęgniarek prowadzi Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP).

Co do liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych, najnowsze informacje, jakimi dysponujemy w dostępie publicznym, to te na rok 2018. Z uzyskanych przez nas od NIPiP danych wynika jednak, że w roku bieżącym (stan na 5 listopada) osób wykonujących wymienione zawody jest 258 089. Natomiast cztery lata temu liczba ta wyniosła 247 110, co oznacza wzrost o 10 979.

Jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych pielęgniarek i położnych, to w 2015 r. było ich 321 471, a w roku liczba ta wynosi 339 234, co oznacza wzrost o 17 763‬.

„Zarejestrowany” nie oznacza jednak tego samego, co „zatrudniony”. W pierwszej kategorii mieszczą się zarówno pielęgniarki i położne pracujące, jak i te emerytowane czy z różnych powodów nieaktywne zawodowo, nadal jednak zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i PołożnychNatomiast Minister Szumowski, odnosząc się pielęgniarek i położnych, użył słowa „pracujących”, co wskazuje na kategorię drugą. 

Wypowiedź Ministra Szumowskiego oceniamy jako fałsz, ponieważ błędnie podaje dane na temat wzrostu liczby pracujących pielęgniarek i położnych w ciągu ostatnich czterech lat.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.