Czas czytania: około min.

O ile wzrósł czas trwania postępowania sądowego?

09.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Średni czas postępowania w latach 2012-2014 (w miesiącach) – w sądach okręgowych i rejonowych jako sądach I instancji wynosił:

Sprawy: 2010 2014 Różnica:
Ogółem 3,9 4,6 0,7
Karne: 3,4 3,4 0,0
Cywilne: 4,0 3,8 -0,2
Rodzinne: 4,0 4,5 0,5
Prawa pracy: 5,4 6,3 0,9
Ubezpieczeń społecznych 6,9 8,4 1,5
Gospodarcze 3,4 4,7 1,3

W związku z tym średni czas oczekiwania (w miesiącach, dla sądów rejonowych i okręgowych I instancji) wzrósł z 3,9 miesiąca do 4,6 miesiąca czyli o 17,95%. W związku z tym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.