Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosła pensja minimalna w trakcie 8 lat rządów koalicji PO-PSL?

O ile wzrosła pensja minimalna w trakcie 8 lat rządów koalicji PO-PSL?

O ile wzrosła pensja minimalna w trakcie 8 lat rządów koalicji PO-PSL?

Izabela Leszczyna

Minister Zdrowia
Platforma Obywatelska

O ile my podnieśliśmy pensję minimalną w czasie 8 lat? (…) o ponad 90 proc.

Poranna rozmowa w RMF FM, 09.03.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa w RMF FM, 09.03.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • W czasie 8 lat rządów Koalicji PO-PSL minimalne wynagrodzenia za pracę wzrosło z 1 126 zł do 1 850 zł, czyli o około 64,3 proc.
  • Na tej podstawie wypowiedź należy uznać za fałsz.
  • Za rządów Zjednoczonej Prawicy wynagrodzenie minimalne za pracę wzrosło z 1 850 zł do 2 800 zł (w 2021 roku), czyli o około 51,4 proc.

Kontekst wypowiedzi

W dniu 9 marca 2021 roku w audycji „Poranna rozmowa” w RMF FM gościem była Izabela Leszczyna. Rozmowa toczyła się m.in. na temat zapowiadanego przez Prawo i Sprawiedliwość planu reform „Nowy Ład” i planowanych zmian w kwestii kwoty wolnej od podatku. Posłanka PO wspomniała natomiast, że za rządów koalicji PO-PSL pensja minimalna została podniesiona o ponad 90 proc.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce

Wysokość minimalnego wynagrodzenia została wprowadzona ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa określa metodę jego ustalania oraz sposób obliczania, a przede wszystkim stanowi, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie tej ustawy.

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysokość wynagrodzenia minimalnego kształtowała się przez lata następująco:

Począwszy od roku 2017, oprócz wynagrodzenia minimalnego w pełnym wymiarze godzin, wprowadzona została także minimalna stawka godzinowa.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego za rządów PO

Platforma Obywatelska rządziła w Polsce od listopada roku 2007 do listopada roku 2015. Wynagrodzenie minimalne w roku 2007 wynosiło 936 zł, zaś a do roku 2015 wzrosło do 1 750 zł, czyli o prawie 87 proc. To prawdopodobnie ten horyzont czasowy ma na myśli posłanka Leszczyna w swojej wypowiedzi.

Warto jednak zauważyć, że PO rozpoczęła rządy w listopadzie 2007 (Donald Tusk został zaprzysiężony na premiera 16 listopada 2007 roku). Kwota minimalnego wynagrodzenia na rok 2008 została jednak określona w rozporządzeniu z dnia 11 września 2007 roku, czyli jeszcze za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości i premiera Jarosława Kaczyńskiego. W rozporządzeniu tym stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalono na poziomie 1126 zł. Zaczęła ona obowiązywać od 1 stycznia 2008 roku.

Pierwsza podwyżka płacy minimalnej, której dokonała Platforma Obywatelska za swoich rządów, miała miejsce dopiero rok później, przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok 2009. Wyniosło one ostatecznie 1276 zł.

Ostatnią podwyżką wynagrodzenia minimalnego za rządów PO było rozporządzenie z dnia 11 września 2015 roku, które ustaliło wynagrodzenie minimalne od dnia 1 stycznia 2016 roku na kwotę 1850 zł.

Był to więc wzrost o ok. 64,3 proc., czyli zdecydowanie mniej, niż deklarowała posłanka.

Pensja minimalna za rządów Zjednoczonej Prawicy

W analogiczny sposób, pierwszą decyzją obecnie rządzących dotyczącą zmiany wynagrodzenia minimalnego była ta ustanawiająca zmianę wynagrodzenia minimalnego na rok 2017. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 września 2016 roku od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosiło ono 2 000 zł. Na początku ich rządów obowiązywała kwota wprowadzona przez poprzednią koalicję (1 850 zł) i to w porównaniu do niej porównujemy ewentualny wzrost.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem wynagrodzenie minimalne za pracę od dnia 1 stycznia 2021 roku wynosi 2 800 zł. Zatem za rządów Zjednoczonej Prawicy kwota wynagrodzenia minimalnego wzrosła o około 51,4 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!