Czas czytania: około min.

O ile wzrosły dochody z podatków VAT, CIT i PIT w styczniu 2021 roku?

26.03.2021 godz. 10:25

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Według szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa po styczniu 2021 roku, dochody z podatków wzrosły o 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.
  • Dochody z podatku VAT wzrosły o 6,5 proc., z tytułu podatku CIT o 10,4 proc., zaś w kwestii podatku PIT zanotowano wzrost o 11,5 proc.
  • Na tej podstawie wypowiedź ministra Kościńskiego oceniamy jako prawdę.

Kontekst wypowiedzi

Tadeusz Kościński był 23 marca gościem w audycji Sygnały Dnia. Rozmowa dotyczyła m.in. obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej państwa, a także składanych przez Polaków zeznań podatkowych. Przy okazji Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej poruszył temat dochodów z podatków w budżecie państwa – polityk wspomniał, że wzrosły one rok do roku o 5 proc. Doprecyzował również, że dochody z tytułu podatku VAT wzrosły o 6 proc., z tytułu CIT o 11 proc., a z tytułu PIT o 11 proc.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa po styczniu 2021 roku

W Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowany został komunikat w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa po styczniu 2021 roku w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2021.

Możemy się z niego dowiedzieć, że w styczniu 2021 roku dochody budżetu państwa były wyższe o 0,4 mld zł (wzrost o 1 proc. w porównaniu ze styczniem 2020 roku) i wyniosły ok. 40,7 mld zł. Dochody podatkowe wyniosły 39,2 mld zł i były wyższe o 1,9 mld zł (wzrost o 5 proc. w porównaniu ze styczniem 2020 roku). Dochody niepodatkowe były niższe o 1,5 mld zł, (spadek o 52,1 proc. w porównaniu ze styczniem 2020 roku) i wyniosły ok. 1,4 mld zł. Na poniższym wykresie możemy zobaczyć, jak dochody i wydatki w styczniu 2021 roku odnoszą się do zaplanowanego budżetu państwa na cały rok 2021.

szacunkowe wykonanie budżetu - styczeń 2021

Dochody z podatków

We wspomnianym komunikacie na temat szacunkowego wykonania budżetu w styczniu 2021 roku możemy dowiedzieć się także o wzroście dochodów z tytułu różnych podatków rok do roku, a więc w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku.

Dochody z tytułu podatku VAT w styczniu br. były wyższe o ok. 1,4 mld zł (wzrost o 6,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2020 roku) i wyniosły ok. 23,3 mld zł.

Dochody z podatku akcyzowego w styczniu br. były niższe o ok. 0,6 mld zł (spadek o 11,1 proc. w porównaniu ze styczniem 2020 roku) i wyniosły ok. 4,7 mld zł.

Dochody budżetu państwa z tytułu PIT w styczniu br. były wyższe o ok. 0,7 mld zł (wzrost o 11,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2020 roku) i wyniosły ok. 7 mld zł.

Dochody budżetu państwa z tytułu CIT w styczniu br. były wyższe o ok. 0,3 mld zł (wzrost o 10,4 proc. w porównaniu ze styczniem 2020 roku) i wyniosły ok. 3,5 mld zł.

Ponadto według szacunkowych informacji budżet państwa zanotował pod koniec stycznia nadwyżkę 6,6 mld zł.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2021

Warto również dodać, że Ministerstwo Finansów udostępniło już szacunkowe dane na temat wykonania budżetu dotyczące nie tylko stycznia, ale też okresu styczeń-luty 2021. Możemy się dzięki temu dowiedzieć, jak kwestia dochodów i wydatków wyglądała pod koniec lutego. W tym okresie zanotowano dochody w wysokości 71,1 mld zł, a także wydatki w kwocie 70,2 mld zł. Nadwyżka wyniosła już tylko 876,3 mln złotych.

szacunkowe wykonanie budżetu pod koniec lutego 2021

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub