Czas czytania: około min.

O ile wzrosły wpływy z podatku VAT i dochody państwa od 2015 roku?

15.03.2021 godz. 11:11

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Wpływy z podatku VAT w roku 2015 wyniosły 123,1 mld zł, a szacowane wpływy z podatku VAT w 2020 były równe w zależności od obliczeń 184,5 lub 184,6 mld zł.
  • Dochody do budżetu państwa w roku 2015 zatrzymały się na 289,1 mld zł, a szacowane dochody w roku 2020 wyniosły 419,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 130,7 mld zł.
  • W związku z tym wypowiedź Artura Sobonia uznajemy za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

22 lutego w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN24 jednym z gości był Artur Soboń. Wiceminister aktywów państwowych wypowiedział się m.in. na temat finansów państwowych oraz uszczelnienia systemu podatkowego. W pewnym momencie zaznaczył, że w porównaniu do roku 2015 w ubiegłym roku wpływy z podatku VAT wzrosły aż o 61 mld zł. Większe są też dochody budżetu państwa, które po pięciu latach wynoszą aż 130 mld zł więcej.

Budżet państwa w 2015 roku

Na wstępie warto zaznaczyć, że dane dotyczące wpływów budżetowych są publikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jest składane w Sejmie przez Ministerstwo Finansów do 30 maja roku następnego po roku budżetowym. Oznacza to, że analizując lata 2015 i 2020, dysponujemy danymi ze sprawozdań z lat wcześniejszych oraz szacowanymi wpływami do budżetu w roku 2020. Na stronie resortu możemy zapoznać się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

dochody vat 2015

Źródło: MF

W zestawieniu możemy przeczytać, że wpływy do budżetu z podatku VAT w 2015 roku wyniosły 123 120 798 tys. zł. (czyli ok. 123,1 mld zł). Wraz ze wszystkimi innymi środkami złożyło się to na dochody państwa, które wyniosły w tamtym roku 289 163 706 tys. zł. (ok. 289,1 mld zł).

Budżet państwa w 2020 roku

Obecnie dysponujemy tylko informacją na temat szacunkowego wykonania budżetu państwowego w okresie styczeń-grudzień 2020 roku. W stosunku do ustawy budżetowej na 2020 rok dochody wyniosły 419,8 mld zł, wydatki 504,9 mld zł, a deficyt to 85,0 mld zł. W informacji nie zostały zawarte konkretne dane na temat kwoty dochodów z podatku VAT, jednak wspomniane zostało, że dochody z podatku VAT były wyższe o 2 proc. rok do roku (tj. o ok. 3,7 mld zł) w porównaniu z rokiem 2019.

Musimy więc przeanalizować także budżet państwowy z tego roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazuje wpływy z podatku VAT na poziomie 180 891 751 zł. Oznacza to, że najprawdopodobniej wpływy z VAT z 2020 roku będą się kształtowały na poziomie 184 509 586 tys. zł (102 proc. wpływów z VAT 2019) lub 184 591 751 tys. zł (wpływy z VAT 2019 + 3,7 mld zł).

Podsumowanie

Gdy porównamy ze sobą sprawozdanie roczne z realizacji budżetu państwowego w okresie styczeń-grudzień 2015 z szacunkowymi danymi na temat realizacji budżetu w 2020 roku, zobaczymy wspomnianą przez Artura Sobonia różnicę. Faktycznie, wpływy z podatku VAT w 2015 roku wyniosły ok. 123,1 mld zł, natomiast w 2020 roku wzrosły do 184,5 mld zł lub 184,6 mld zł. Ponadto, polityk miał rację, wspominając o różnicy w dochodach budżetowych państwa – w 2015 roku opiewały one na kwotę ok. 289,1 mld zł, a w przypadku roku 2020 szacuje się, że dochody wyniosły łącznie 419,8 mld zł. Oznacza to wzrost aż o 130,7 mld zł. Na tej podstawie wypowiedź wiceministra Sobonia oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub