Strona główna Wypowiedzi O ile zwiększyły się dochody budżetu państwa w okresie rządów PiS?

O ile zwiększyły się dochody budżetu państwa w okresie rządów PiS?

O ile zwiększyły się dochody budżetu państwa w okresie rządów PiS?

Mirosława Stachowiak-Różecka

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

My tak rządzimy od pięciu lat, że wzrost dochodów państwa to 45 proc. więcej, w porównaniu do tego, co państwo (rząd PO-PSL – przyp. Demagog) nam zostawiliście.

Woronicza 17, 16.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 16.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za rok 2015 dochody budżetowe wyniosły 289,1 mld zł.
  • Szacunkowe dochody budżetu państwa w 2020 roku wyniosły na kwotę 419,8 mld zł.
  • W związku z powyższym dochody budżetu państwa między rokiem 2015 a 2020 wzrosły o 45,2 proc.

Dochody budżetu państwa w latach 2015–2020

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, dochody budżetu państwa roku wyniosły 289,1 mld zł. W porównaniu do znowelizowanej ustawy budżetowej dochody były wyższe o 2,4 mld zł (tj. o 0,8 proc.). W porównaniu do 2014 roku nastąpił wzrost o 5,6 mld zł tj. nominalnie o 2 proc, a realnie o 2,9 proc. W kolejnych latach dochody budżetowe systematycznie rosły:

Obecnie dysponujemy wyłącznie informacją na temat szacunkowego wykonania budżetu państwowego w okresie styczeń-grudzień 2020 roku. Według obliczeń Ministerstwa Finansów dochody budżetowe osiągnęły kwotę 419,8 mld zł. Oznacza to, że w latach 2015–2020 wzrost dochodów budżetowych wyniósł 45,2 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy