Czas czytania: około min.

O ile zwiększyły się dochody budżetu Polski?

15.04.2019 godz. 18:07

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Finansów dochody budżetu w roku 2014 wyniosły 283,5 mld złotych. W roku 2019 dochody budżetu mają wynieść 387,7 mld zł, czyli o 104,2 mld zł więcej.

W latach 2014-2018 dochody budżetu państwa wyniosły:

  • 283,5 mld zł w 2014 roku
  • 289,1 mld zł w 2015 roku
  • 315,7 mld zł w 2016 roku
  • 350,5 mld zł w 2017 roku
  • 380 mld zł w 2018 roku

W roku 2019 dochody budżetu państwa mają wynieść 387,7 mld zł, czyli o 104,2 mld złotych więcej niż w 2014 roku.

Powyższą wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ zawiera poprawne dane na temat dochodów budżetu w latach 2014 i 2019.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.