Czas czytania: około min.

Oddziały geriatrii wyposażone przez WOŚP – jakie są liczby?

17.01.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wprawdzie na stronie WOŚP istnieje informacje, iż w ramach wsparcia dla geriatrii w 2013 r. wyposażono 67 ośrodków. Z kolei planowane zakupy geriatryczne w 2014 r. to 63 ośrodki, w tym głównie Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. Jednakże w treści czterdziestego pierwszego konkursu ofert (21-22.11.2014 r.) nie ma uwzględnionych oddziałów geriatrycznych, podobnie jak w zestawieniu ośrodków obdarowanych dodatkowo ze środków 21 finału. Z kolei w Wykazie sprzętu zakupionego w ramach 40. Konkursu Ofert widać niekiedy tylko nazwy całych placówek opieki zdrowotnej, a nie poszczególne oddziały ,tak więc jest to trudne do jednoznacznej weryfikacji.

W związku z tymi niejasnościami, zwróciliśmy się o komentarz do rzecznika Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

Jurek miał na myśli całość wsparcia dla geriatrii w roku 2013 (czyli po 21. Finale WOŚP, kiedy po raz pierwszy graliśmy „dla godnej opieki medycznej seniorów”) oraz w roku 2014, po 22. Finale. Ten drugi rok dopiero się zakończył, więc stosowne sprawozdanie będzie opublikowane w ramach czasowych określonych przez przepisy. Niemniej przed Finał dokonaliśmy podliczenia wsparcia WOŚP dla geriatrii i wygląda to następująco:
 
W ramach wsparcia dla geriatrii w 2013 roku Fundacja WOŚP wyposażyła 67 ośrodków. Kupiliśmy dla nich 2 270 urządzeń, w tym:
 
− 1109 łóżek
− 229 materacy przeciwodleżynowych
− 114 wózków inwalidzkich
− 103 pompy infuzyjne
− 95 kardiomonitorów
− 69 podnośników
− 91 foteli kąpielowych
− 70 przyłóżkowych urządzeń rehabilitacyjnych.
 
W 2013 roku wydaliśmy na ten cel łącznie 20.868.031,40 zł.
 
Z kolei w ramach wsparcia dla geriatrii w 2014 roku Fundacja WOŚP wyposażyła 63 ośrodki. Kupiliśmy dla nich  1 912 urządzeń, w tym:
− 1270 łóżek sterowanych elektronicznie
− 263 materacy przeciwodleżynowych
− 91 wózków inwalidzkich
− 55 pomp infuzyjnych
− 24 kardiomonitory
− 36 podnośników hydraulicznych dla pacjentów leżących
− 41 ssaków
− 9 aparatów do EKG
− 46 foteli kąpielowych.
 
W 2014 roku wydaliśmy na ten cel łącznie 14.156.670,96 zł.
 
Przy czym trzeba mieć na uwadze, że wsparcie nasze kierowane było nie tylko do stricte oddziałów geriatrycznych, ale także często do innych oddziałów specjalizujących się w opiece geriatrycznej (np. do oddziałów internistycznych zatrudniających lekarza-geriatrę, czy do oddziałów psychogeriatrycznych itp.), a także, zwłaszcza w roku 2014, wsparcie otrzymywały również przyszpitalne Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.