Strona główna Wypowiedzi Opinie Komisji Weneckiej. Polska nie jest wyjątkiem

Opinie Komisji Weneckiej. Polska nie jest wyjątkiem

Opinie Komisji Weneckiej. Polska nie jest wyjątkiem

Przemysław Czarnek

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Wtedy [w 2016 roku – przyp. Demagog] dowiedzieliśmy się o tym, że istnieje coś takiego jak Komisja Wenecka. Nigdy wcześniej nie zabierała głosu w sprawach wewnętrznych państw członkowskich. W sprawach wewnętrznych dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Poranna rozmowa w RMF FM, 16.01.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa w RMF FM, 16.01.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy w sprawach konstytucyjnych.
  • W latach 1990–2016 Komisja Wenecka wydała ponad 500 opinii dotyczących zmian w prawodawstwie.
  • W samym 2015 roku KW wydała opinie w sprawie zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie, w Gruzji, w Czarnogórze, w Mołdawii, w Bułgarii i w Macedonii Północnej. 
  • Wszystkie spośród wspomnianych krajów są państwami członkowskimi Rady Europy.
  • Wypowiedź Przemysława Czarnka oceniamy jako fałsz

Czym jest Komisja Wenecka?

Komisja Wenecka, a właściwie Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, jest organem doradczym Rady Europy w sprawach konstytucyjnych.

Rolą Komisji Weneckiej jest dostarczanie porad prawnych państwom członkowskim oraz pomoc krajom, które chcą reformować swoje instytucje prawne w zgodzie ze standardami europejskimi.

Opinie Komisji Weneckiej w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym 

Komisja Wenecka 11 marca 2016 roku wydała opinię (nr 833/2015), w której skrytykowała zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej. Na tę opinię powoływała się później również Komisja Europejska, gdy przedstawiała swoje zalecenia w sprawie praworządności w Polsce.

Komisja Wenecka stwierdziła, że zmiany wprowadzone w Trybunale Konstytucyjnym (TK), takie jak wysokie kworum, wymóg większości dwóch trzecich głosów do wydania wyroku oraz surowe zasady uniemożliwiające rozpatrywanie spraw pilnych, uniemożliwiłyby Trybunałowi skuteczne wykonywanie jego obowiązków.

Zgodnie z oceną Komisji Weneckiej (KW), odmowa ogłoszenia wyroku TK z dnia 9 marca 2016 roku miała doprowadzić do dalszego pogłębienia się kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Komisja Wenecka przyznała w opinii wydanej w październiku, że w nowej ustawie dokonano pewnych poprawek, jednak były one ograniczone, ponieważ inne spośród przyjętych postanowień mogą znacznie opóźnić i utrudnić pracę TK. Dodatkowo KW przewidywała, że wprowadzane zmiany mogą podważyć niezawisłość Trybunału.

W latach 1990–2016 Komisja Wenecka wydała ponad 500 opinii

Zdaniem Przemysława Czarnka, opinie dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce były pierwszymi takimi przypadkami w historii działaności Komisji Weneckiej. Co innego mówią fakty. 

Komisja Wenecka, od początku swojego istnienia (1990 rok) do czasu wydania wspomnianych opinii dotyczących Polski, oceniła zachodzące zmiany w prawie – również wśród państw członkowskich – ponad 500 razy. 

Ze strony KW można się dowiedzieć, że np. w samym 2015 roku Komisja przyjęła opinie: 

„[…] dotyczące ustawodawstwa o sądownictwie i statusu sędziów oraz sądowego organu doradczego Ukrainy, reform służby prokuratorskiej w Gruzji, w Czarnogórze i w Republice Mołdawii oraz zmian konstytucyjnych mających na celu wdrożenie ważnych reform sądowych w Bułgarii i w Ukrainie. Komisja zbadała również przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Republiki Macedonii Północnej”.

 

Gdy weźmiemy pod uwagę liczbę opinii wydanych od 1999 roku do 11 marca 2016 roku, liderem była Ukraina: 79 przypadków. Druga okazała się Bośnia i Hercegowina: po 55 opinii, a trzecie miejsce przypadło Gruzji: 49 opinii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!