Czas czytania: około min.

Lidia Geringer de Oedenberg o podatku od transakcji finansowych na podstawie ankiety przed #PE2014

17.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według komisarza do spraw podatków Algirdasa Szemeta podatek od transakcji finansowych miałby przynieść od 30 do 35 mld euro dochodu rocznie, gdyby został wprowadzony przez 11 krajów UE (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Austria, Grecja, Estonia, Słowenia, Słowacja).

Warto przy okazji wspomnieć, iż Szwecja w 1984 roku wprowadziła podatek od transakcji finansowych, co spowodowało że po okresie 6 lat, połowa handlu papierami wartościowymi przeniosła się za granice.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.