Czas czytania: około min.

Polska główną gospodarką węglową w UE?

17.05.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wedle danych Eurostatu, Polska spala największą ilość węgla do produkcji energii.

Za 2012 rok Polska spaliła 57506.8 tysiąca ton ekwiwalentu ropy naftowej, na drugim miejscu jest Republika Federlanych Niemiec z 47596.3 tysiąca ton ekwiwalentu ropy naftowej.

Eurostat_Map_ten00077_17125727407_download_tmp_embed

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.