Strona główna Wypowiedzi Polska pomaga obywatelom Białorusi: już ćwierć miliona wydanych wiz

Polska pomaga obywatelom Białorusi: już ćwierć miliona wydanych wiz

Polska pomaga obywatelom Białorusi: już ćwierć miliona wydanych wiz

Marcin Przydacz

Od 2020, od tego kryzysu powyborczego na Białorusi, (…) która jest, no kilkukrotnie mniejsza niż Ukraina, Polska wydała prawie 250 tys. wiz dla Białorusinów, (…) którzy z różnych powodów chcieli wyjechać ze swojego kraju.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 16.02.2022

  • Według danych dostarczonych nam przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 9 sierpnia 2020 roku, czyli dnia sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, do 16 lutego 2022 roku Białorusinom wydano 255 580 wiz. Spośród nich, 25 193 było wizami humanitarnymi.
  • 2019 roku liczba ludności Białorusi wynosiła 9,4 mln osób. Z kolei Ukrainę według danych z początku 2021 roku zamieszkiwało 41,6 mln osób (nie licząc mieszkańców Krymu).
  • W związku z powyższym uznajemy wypowiedź Marcina Przydacza za prawdziwą.

Do Polski mogą trafić uchodźcy z Ukrainy

16 lutego w programie „Gość Radia Zet” wystąpił Marcin Przydacz. Tematem rozmowy była sytuacja w Ukrainie oraz następstwa ewentualnego, jeszcze wtedy, ataku Rosji na ten kraj.

Wiceminister spraw zagranicznych, odnosząc się do kwestii pomocy ukraińskim uchodźcom, stwierdził, że Polska stara się przygotować do tego wyzwania, chociaż trudno na razie ocenić potencjalną skalę tego zjawiska.

Przypomniał, że od roku 2020 i kryzysu powyborczego na Białorusi wydano obywatelom tego kraju 250 tys. wiz. A jest to państwo kilkukrotnie mniejsze od Ukrainy.

Powyborczy kryzys na Białorusi

9 sierpnia 2020 roku odbyły się sfałszowane wybory prezydenckie na Białorusi. Doprowadziły one do masowych protestów na terenie całego kraju przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. W okresie największej mobilizacji w samym Mińsku gromadziły one ponad 100 tys. osób.

W reakcji na protesty władza wybrała taktykę represji i zastraszenia. Tysiące ludzi było bitych, torturowanych, aresztowanych, bezprawnie skazanych, pozbawionych pracy lub zmuszonych do opuszczenia kraju.

Ponad 250 tys. wiz dla Białorusinów

W celu uzyskania informacji na temat liczby wiz wydanych Białorusinom od czasu powyborczego kryzysu zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na podstawie odpowiedzi MSZ możemy stwierdzić, że w okresie od 9 sierpnia 2020 roku do 16 lutego 2022 roku (czyli dnia wywiadu z wiceministrem) obywatelom Białorusi udzielono 255 580 wiz, z czego 25 193 było wizami humanitarnymi.

Z podobnym pytaniem zwróciliśmy się już do MSZ przy okazji analizy innej wypowiedzi Marcina Przytacza z 10 czerwca 2021 roku. Wtedy to wydano obywatelom Białorusi 113 876 wiz uprawniających do wjazdu na terytorium RP, w tym 9 117 wiz humanitarnych. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 8 miesięcy liczba wiz wzrosła dwukrotnie.

Nowy tryb składania wniosków o wizę

Od 15 czerwca 2021 roku minister spraw zagranicznych zyskał kompetencje do rozpatrywania wniosków o wydanie wiz złożonych w Republice Białorusi. Rozwiązanie to ma służyć przede wszystkim odtworzeniu zdolności wydawania wiz i zapewnić sprawne wsparcie obywateli Białorusi, którzy chcą przyjechać do Polski. Utrudnienia powstały w wyniku ograniczenia m.in. składu urzędów konsularnych.

Wnioski wizowe podlegające rozpatrzeniu przez ministra spraw zagranicznych powinny zostać złożone przez obywateli Białorusi lub innych cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium tego państwa w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) lub w polskich urzędach konsularnych na terytorium Białorusi.

Populacja Białorusi ponad czterokrotnie mniejsza od Ukrainy

Marcin Przydacz w wypowiedzi zaznaczył również, że Białoruś jest znacznie mniejszym państwem niż Ukraina. To również prawda.

Według spisu powszechnego z 2019 roku liczba ludności Białorusi wynosiła 9 413 446 osób. Z kolei Ukrainę według danych z początku 2021 roku zamieszkiwało 41 588 354 osób (nie wliczono mieszkańców Krymu). Jest to zatem kraj o ponad czterokrotnie większej populacji niż Białoruś.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy