Strona główna Wypowiedzi „Ponad 30 proc. budżetu miasta (…) idzie tylko na edukację” – jak jest w Gdańsku?

„Ponad 30 proc. budżetu miasta (…) idzie tylko na edukację” – jak jest w Gdańsku?

„Ponad 30 proc. budżetu miasta (…) idzie tylko na edukację” – jak jest w Gdańsku?

Michał Urbaniak

Konfederacja

Ja wiem, że jest sporo kosztów (…) że dużo wydaje się na… choćby na edukację. Ponad 30 proc. przecież budżetu miasta, które idzie tylko na edukację i działania z tym związane.

Maciej Naskręt (YouTube), 11.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Maciej Naskręt (YouTube), 11.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Kwota przeznaczona na wykonanie funkcji „Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna” wynosi 1 810 331 278 zł, czyli 35 proc. budżetu.
  • W ramach ogólnego zestawienia wydatków (bez podziału na funkcje, zadania i podzadania) miasto Gdańsk przeznaczyło na „Oświatę i wychowanie” 1 651 735 254 zł. Kwota ta odpowiada prawie 32 proc. całościowych wydatków z budżetu.

Analiza powstała w ramach Weryfikatonu – maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na podstronie samorząd.

Ile pieniędzy wydaje miasto Gdańsk?

Już 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. W ramach trwającej kampanii wyborczej Michał Urbaniak, kandydat na urząd prezydenta miasta Gdańska z ramienia „KWW Konfederaci, Bezpartyjni, Polska jest Jedna dla Pomorza”, udzielił Maciejowi Naskrętowi wywiadu, w którym powiedział, że planowane zadłużanie miasta jest ryzykowne dla jego bezpieczeństwa finansowego.

Władze Gdańska planują na ten rok deficyt budżetowy, który trzeba pokryć z takich źródeł jak pożyczki i kredyty. Urbaniak stwierdził przy tym, że jest świadomy, że miasto ponosi wiele kosztów, i jako przykład wydatków podał, że ponad 30 proc. budżetu miasta wydaje się na edukację i związane z nią działania.

W związku z tym sprawdziliśmy uchwalony budżet Miasta Gdańska na 2024 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia budżetu, wydatki na realizację zadań gminy i powiatu ustalone zostały w wysokości 5 172 015 530 zł.

Przypomnijmy, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest planem wszelkich jej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Umożliwia zarządzanie finansami i realizowanie wszelkich zadań wpisanych w strategię, w tym przypadku miejską. Budżet ustalany jest corocznie, a rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Jaki procent wydatków budżetowych przeznaczany jest na edukację?

Podczas analizy sprawdziliśmy różne formy przedstawienia budżetu Miasta Gdańska. Pierwszą z nich jest budżet w formie zadaniowej, który przedstawia szczegóły wydatków z miejskiej kasy. Wymienione zostały tam wydatki budżetowe, rozpisane według funkcji realizowanych przez miasto.

Jedną z tych funkcji jest „Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna”. Pod tą nazwą kryją się zadania z zakresu m.in. rozwoju systemu edukacji czy kształtowania warunków opiekuńczych dla dzieci. Uznaliśmy więc, że zakres ten jest zgodny ze słowami Michała Urbaniaka, który w przywoływanej wcześniej rozmowie mówił o edukacji i działaniach z nią związanych.

Suma pieniędzy przeznaczona na wykonanie tej funkcji wynosi 1 810 331 278 zł. Ta kwota jest równa 35 proc. budżetu.

Nie jest to jednak koniec. W ramach ogólnego zestawienia wydatków (bez podziału na funkcje, zadania i podzadania) miasto Gdańsk przeznaczyło na „Oświatę i wychowanie” 1 651 735 254 zł. Kwota ta odpowiada prawie 32 proc. całościowych wydatków z budżetu.

Różne kwoty, jeden budżet 

Skąd wzięła się różnica pomiędzy przedstawionymi kwotami? Budżet w formie zadaniowej – w odróżnieniu od budżetu ogólnego – zawiera zasoby przewidziane na przygotowanie i realizację inwestycji w oświacie oraz kwotę przewidzianą w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z naszą analizą, Michał Urbaniak miał rację, twierdząc, że „ponad 30 proc. […] budżetu miasta” przeznaczane jest na edukację i wydatki z nią związane.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!