Czas czytania: około min.

Poparcie dla partii eurosceptycznych

17.05.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Partia JOBBIK, w ostatnich wyborach parlamentarnych na Węgrzech uzyskała 20,54 % głosów. W Austrii z kolei partie eurosceptyczne, w wyborach parlamentarnych w 2013 roku, osiągnęły łącznie poparcie na poziomie 29,77 %, mniej niż ⅓ głosów.

Ruch Narodowy kilkakrotnie podejmował wspólne działania z partią JOBBIK. Wśród nich jest między innymi uczestnictwo przedstawicieli Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier w organizowanej przez RN konferencji “Spotkanie z Jobbikiem” 11 stycznia 2014 roku w Szczecinie. RN i JOBBIK zajęło wspólne stanowisko w sprawie mniejszośći polskiej i węgierskie na Ukrainie w obliczu eskalacji napięcia w tymże kraju.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.