Strona główna Wypowiedzi Poparcie dla partii eurosceptycznych

Poparcie dla partii eurosceptycznych

Poparcie dla partii eurosceptycznych

Robert Winnicki

Ruch Narodowy

Nasz bezpośredni sojusznik partia narodowa węgierska (JOBBIK) uzyskał ostatnio 21% poparcia, eurosceptycy w Austrii chociażby 1/3 poparcia.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Partia JOBBIK, w ostatnich wyborach parlamentarnych na Węgrzech uzyskała 20,54 % głosów. W Austrii z kolei partie eurosceptyczne, w wyborach parlamentarnych w 2013 roku, osiągnęły łącznie poparcie na poziomie 29,77 %, mniej niż ⅓ głosów.

Ruch Narodowy kilkakrotnie podejmował wspólne działania z partią JOBBIK. Wśród nich jest między innymi uczestnictwo przedstawicieli Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier w organizowanej przez RN konferencji “Spotkanie z Jobbikiem” 11 stycznia 2014 roku w Szczecinie. RN i JOBBIK zajęło wspólne stanowisko w sprawie mniejszośći polskiej i węgierskie na Ukrainie w obliczu eskalacji napięcia w tymże kraju.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!