Strona główna Wypowiedzi Poziom bezrobocia młodych w Unii

Poziom bezrobocia młodych w Unii

Poziom bezrobocia młodych w Unii

Jan Hartman

W niektórych regionach [UE, bezrobocie wśród młodych] sięga 50% – przeciętnie to jest około 25%.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według badań Eurostatu w Unii Europejskiej jest aż 25,699 milionów bezrobotnych. Młodzi bezrobotni (poniżej 25 roku życia) stanowią 5,340 miliona osób (dane na marzec 2014).Wartość  bezrobocia wśród młodzieży 28 państw członkowskich wynosi 23,1% (stan na marzec 2014).

Warto zaznaczyć, że najniższe bezrobocie jest w Niemczech (7,8%), Austrii (9,5%) oraz Holandii (11,3%), a najwyższe w Chorwacji (49,0%),  Hiszpanii (53,9%) i Grecji (56, 8%) .

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy