Czas czytania: około min.

Poziom tzw. wyszczepienia

15.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Przytaczane liczby nie mają nic wspólnego z prawdą.

 

Liczba Polaków, którzy według danych GUS przebywali na koniec 2013 roku poza granicami Polski wynosiła 2 194 000 osób. Nie jest to jednak, jak sugeruje wypowiedź, suma osób które wyjechały do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

 

W prawdzie nie ma danych pokazujących jak wiele osób w dowolnym wieku jest zaszczepionych na wszystkie choroby zakaźne, jednak pojęcie “wyszczepialności” powszechnie używane jest jako odsetek osób z danej grupy ryzyka (przede wszystkim dzieci, ale też osoby starsze lub o obniżonej odporności) został poddany szczepieniom ochronnym.

 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia w Polsce ponad 95% dzieci jest szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień. Również zgodnie z danymi publikowanymi przez WHO ponad 90%

dzieci w Polsce  było uodpornionych we wszystkich latach od roku 1994 do roku 2013. W 2013 roku. Nigdy jednak poziom wyszczepialności nie wynosił, jak w przytaczanej w wypowiedzi, 99,99%.

 

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia, w Szwajcarii odsetek dzieci, które są szczepione przeciwko poszczególnym chorobom zakaźnym jest dosyć zbliżony do tego, który mamy w Polsce i  w roku 2013 wynosił od 75% (skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom – nieobowiązkowa w Polsce, nie jest na liście rekomendowanych szczepionek WHO – brak danych dla Polski) do 98% (DTP, w Polsce 99%).

 

Również badanie Swiss National Vaccination Coverage Survey wskazują, że w grupie wiekowej dwu- i trzylatków, w zależności od choroby i ilości dawek, zaszczepionych w latach 2005-07 było między 86% a 95 % dzieci, a co ważne, jedynie w przypadku odry nie został osiągnięty w roku 2007 szacowany wymagany do zahamowania rozprzestrzeniania się patogenu poziom wyszczepialności.

 

Dane WHO dla Wielkiej Brytanii  również pokazują, że poziom wyszczepienia dzieci w takim samym okresie był podobny jak w Polsce i w 2013 roku wyniósł od 91% (szczepionka przeciwko meningokokom) do 98% (szczepionka DTP). Również wg Health Protection Report od 89.3 do 96% dzieci w wieku do lat 5 było poddawanych poszczególnym zalecanym szczepieniom.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub