Strona główna Wypowiedzi Pozwolenia na pobyt w Polsce. Jak wypadamy na tle UE?

Pozwolenia na pobyt w Polsce. Jak wypadamy na tle UE?

Pozwolenia na pobyt w Polsce. Jak wypadamy na tle UE?

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Wiecie, że PiS wydał zezwoleń na pobyt więcej niż Francja i Niemcy razem wzięte?

Twitter, 04.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 04.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W 2021 roku według danych Eurostatu Polska wydała 967 345 pozwolenia na pobyt. Aż 75,5 proc. wszystkich pozwoleń (730 470) trafiło do Ukraińców. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini (13,5 proc.), a podium zamknęli Rosjanie (2,4 proc.).
 • Niemcy i Francja wydały w 2021 roku łącznie 470 760 pozwoleń na pobyt, czyli mniej niż Polska. W związku z tym wypowiedź Donalda Tuska uznajemy za prawdziwą.
 • Gdy uwzględnimy tylko osoby z państw muzułmańskich, to w Polsce otrzymały one w 2021 roku tylko 34 024 pozwolenia na pobyt
 • We Francji wydano 159 950 pozwoleń na pobyt dla osób z państw muzułmańskich. W Niemczech zaś takich pozwoleń wydano 90 158.

Donald Tusk krytykuje rząd za politykę migracyjną

4 lipca były premier Donald Tusk opublikował na swoim koncie na Twitterze film, w którym przedstawił kolejną dawkę danych na temat polityki migracyjnej rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Poza przedstawieniem danych dotyczących wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców lider KO postawił tezę, że rząd wydał więcej pozwoleń na pobyt niż Francja i Niemcy razem wzięte. 

O tym, ile pozwoleń na pracę wydano migrantów w Polsce, możesz przeczytać w innym naszym artykule. Natomiast z tej analizy dowiesz się, jak Polska wypadła na tle Francji i Niemiec, przytoczonych przez Tuska.

Polska wydała najwięcej pozwoleń na pobyt w 2021 roku

Jak wynika z zebranych przez nas danych Eurostatu, Polska w 2021 roku rzeczywiście wydała najwięcej pierwszych pozwoleń na pobyt w swoim kraju. Należy dodać, że Eurostat w pierwsze pozwolenia wlicza wszystkie pozwolenia, w tym wizy krajowe, pracownicze itp. Rozróżnia przy tym 5 kategorii przyznawania pozwoleń na pobyt:

 • ogólna liczba pozwoleń,
 • powody rodzinne,
 • powody edukacyjne,
 • powody zarobkowe/pracownicze,
 • inne powody.

W 2021 roku aż 967 345 osób otrzymało po raz pierwszy pozwolenie na pobyt w naszym państwie. W całej Unii Europejskiej w 2021 roku wydano 2 929 675  pierwszych pozwoleń na pobyt. Oznacza to, że liczba pierwszych pozwoleń wydanych przez Polskę stanowiła 33 proc. takich pozwoleń w UE. Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania, a podium zamknęła Francja.

Wśród pozwoleń wydanych w Polsce większość stanowiły pozwolenia motywowane kwestiami pracowniczymi. Ok. 81 proc. wszystkich pozwoleń na pobyt wydanych w Polsce było uzasadniane poszukiwaniem lub rozpoczęciem pracy. Na drugim miejscu bez zmian – Hiszpania, a z podium spadła Francja, a zastąpiły ją Włochy.

Najwięcej pozwoleń trafiło do Ukraińców i Białorusinów

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli spojrzymy na narodowość osób, które otrzymały pierwsze pozwolenie na pobyt. Ze statystyk wynika, że w 2021 roku najwięcej pozwoleń na pobyt w Polsce otrzymali Ukraińcy.

Do nich trafiło aż 730 470 pozwoleń, czyli 75,5 proc. wszystkich pozwoleń na pobyt wydanych w Polsce w 2021 roku.  Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini (130 903), a na trzecim – Rosjanie (23 473).

W przypadku Niemiec najwięcej pozwoleń dotyczyło kolejno: Syryjczyków (21 624), Serbów (16 840) i Irakijczyków (14 112). Z kolei we Francji dominowały pozwolenia dla Marokańczyków (35 233), Algierczyków (25 826) i Tunezyjczyków (17 406).

Pozwolenia na pobyt dla osób z państw muzułmańskich

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli uwzględnimy tylko te pozwolenia na pracę, które zostały wydane osobom z państw muzułmańskich. Mowa o państwach, gdzie islam jest religią dominującą. 

W tym wypadku państwem, które wydało najwięcej pozwoleń na pobyt, była Francja (159 950). Polska znalazła się 6. miejscu (34 024). Niemcy – wspomniane przez Donalda Tuska – również wyprzedziły Polskę, wydając łącznie 90 158 pozwoleń na pobyt dla osób pochodzących z państw muzułmańskich.

Gdy uwzględnimy tylko pozwolenia na pobyt wydane z powodów pracowniczych, liderem pozostawała Hiszpania. Francja zajęła drugie miejsce (22 720), a podium zamknęły Włochy.

Polska sklasyfikowała się na 4. miejscu z liczbą 15 208 pozwoleń na pobyt dla osób z państw muzułmańskich, które przybyły do Polski w celach pracowniczych. Niemcy wydały 4 909 takich pozwoleń.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!