Czas czytania: około min.

Prędkość poruszania się w Poznaniu

12.11.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z rankingiem najwolniejszych miast WIOSNA 2013 serwisu Korkowo.pl Poznań zajmował 1 miejsce eq equo z Wrocławiem z średnią prędkością poruszania się po mieście równą 35,5 km/h. W kolejnym rankingu ZIMA 2013/2014 Poznań uplasował się na 2 miejscu (za Wrocławiem) z średnią prędkością równą 34 km/h, eq equo z Krakowem. Natomiast wg najnowszego rankingu LATO 2014 Poznań znajdował się na 3 miejscu (za Wrocławiem i Krakowem) z wartością 35 km/h, ex equo z Warszawą i Łodzią.

październiku 2014 średnia prędkość w centrum Poznania wynosiła 29,06 km/h, a w całym mieście 41,28 km/h, jednak Zygmunt Kopacz nie zaznaczył w swojej wypowiedzi jednoznacznie czy miał na myśli tylko centrum, czy całe miasto, więc wzięto pod uwagę średnią wartość dla obszaru 0-5 km od centrum miasta – taką metodologię jaką przyjęto w przytaczanych raportach.

O ile prawdziwym jest stwierdzenie że Poznań należy do najwolniejszych miast w Polsce (plasuje się w pierwszej trójce), to wartość jaką podał pan Kopacz jest niewystarczająco dokładna. Rozbieżność pomiędzy podaną przez niego wartością (32 km/h) a nawet najbliższą jej wartością z przytoczonych raportów (34 km/h) nie mieści się w 5-procentowym marginesie błędu, zatem zmuszeni jesteśmy uznać ją za manipulację. W sytuacji gdy 1 miejsce w rankingu od 10 oddziela jedynie kilkanaście jednostek, 2 km/h stanowią dużą różnicę.

Serwis korkowo.pl opracowuje raporty na temat sytuacji drogowej na podstawie danych GPS z urządzeń Yanosik oraz Flotis Mobile umieszczonych w pojazdach poruszających się po polskich miastach. Podane prędkości to średnie prędkości w godzinach szczytu w odległości 0-5 km od centrum miasta.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.