Czas czytania: około min.

Prezes Kompanii Węglowej

17.05.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kompania Weglowa pozostawała bez prezesa przez ponad 7 miesięcy od września 2013, kiedy to do dymisji podała się Joanna Strzelec-Łobodzińska. Pod koniec kwietnia 2014 roku nowym prezesem został pan Mirosław Taras. Pan Taras kandyduje też w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy PO w okręgu lubelskim (numer 9). Na listę w tym okręgu wpisany był już w marcu, czyli zanim został prezesem KW.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.