Strona główna Wypowiedzi Prokuratura Europejska bez Polski. Kto jeszcze zrezygnował?

Prokuratura Europejska bez Polski. Kto jeszcze zrezygnował?

Prokuratura Europejska bez Polski. Kto jeszcze zrezygnował?

Marcin Warchoł

Poseł
Suwerenna Polska

Czy wszystkie państwa są dziś na zasadzie wzmocnionej współpracy związane z Prokuraturą Europejską? Otóż nie. My nie jesteśmy tutaj jakimkolwiek wyjątkiem, oprócz nas jest Dania, Szwecja, Węgry, Irlandia. 

Posiedzenie Sejmu, 07.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 07.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Prokuratura Europejska (EPPO) to organ Unii Europejskiej odpowiedzialny m.in. za wytaczanie powództw w sprawach naruszenia interesów finansowych UE.
 • Polska jest jednym z pięciu państw, które nie współtworzą EPPO. Pozostałe kraje to: Węgry, Irlandia, Szwecja i Dania.
 • Oprócz Danii wszystkie kraje mogą w dowolnym momencie przystąpić do EPPO. Kopenhaga zdecydowała o całkowitym wycofaniu się z unijnej współpracy sądowej w sprawach cywilnych.

Czym jest Prokuratura Europejska?

Prokuratura Europejska (EPPO) to organ Unii Europejskiej odpowiedzialny za prowadzenie postępowań przygotowawczych, wnoszenie i popieranie oskarżeń oraz wytaczanie powództw przeciwko sprawcom przestępstw naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej, w tym:

 • nadużyć finansowych,
 • korupcji,
 • prania pieniędzy,
 • transgranicznych oszustw VAT-owskich.

Instytucje i organy UE oraz państw członkowskich, które przystąpiły do współpracy, muszą zgłaszać EPPO wszelkie działania przestępcze mające wpływ na budżet UE. Domniemane przypadki nadużyć finansowych i innych przestępstw mogą być zgłaszane również przez osoby fizyczne.

Możliwość powołania Prokuratury Europejskiej została przewidziana w Traktacie z Lizbony z 2007 roku. Organ rozpoczął jednak działalność 1 czerwca 2021 roku. Jego szefową jest Laura Codruța Kövesi z Rumunii. Oprócz niej do Prokuratury Europejskiej należą po jednym prokuratorze z każdego kraju członkowskiego.

Przykładem operacji prowadzonej przez EPPO jest śledztwo w sprawie oszustw przy wykorzystywaniu funduszy europejskich w Bułgarii. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej analizie.

Rząd chce zwiększyć kompetencje Prokuratury Europejskiej

Jednym z punktów posiedzenia Sejmu 7 lipca była debata nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze. Rządowy projekt przewiduje:

 • włączenie Prokuratury Europejskiej do kręgu podmiotów uprawnionych do funkcjonowania w transgranicznym obrocie prawnym,
 • umożliwienie polskim prokuratorom i sądom wykonywanie wniosków EPPO,
 • wprowadzenie możliwości występowania przez polskie prokuratury i sądy do Prokuratury Europejskiej o zabezpieczenie i przekazanie materiału dowodowego w sprawach objętych jej kompetencją.

Założenia projektu zaprezentował w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który przekonywał, że zmiana przepisów zapewni realizację zasad płynących ze współpracy organów Unii Europejskiej z polskimi organami ścigania. Polska nie zamierza obecnie jednak przystępować do Prokuratury Europejskiej.

W czasie debaty padło pytanie ze strony posłanki Marii Kurowskiej, czy wszystkie kraje Unii Europejskiej należą do Prokuratury Europejskiej. W odpowiedzi Warchoł wskazał, że oprócz Polski we współpracy tej nie biorą udziału również Dania, Szwecja, Węgry i Irlandia.

Pięć państw poza EPPO. Polska może dołączyć w każdej chwili

Prokuratura Europejska liczy obecnie 22 państwa członkowskie UE. Na współpracę nie zdecydowały się: Węgry, Irlandia, Polska, Szwecja i Dania.

Cztery pierwsze państwa, w tym Polska, mogą przystąpić do EPPO w dowolnym momencie tak, jak już po powstaniu EPPO uczyniły to Malta i Holandia. Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej wymaga jedynie zgody Komisji Europejskiej.

Natomiast wobec Danii, na mocy protokołu z 2012 roku, stosowana jest klauzula opt-out. Oznacza to, że Kopenhaga jest wyłączona ze współpracy sądowej w sprawach cywilnych, w tym w ramach Prokuratury Europejskiej. 

Klauzulę opt-out zastosowała również Irlandia. W jej przypadku klauzula ma jednak bardziej elastyczny charakter, dzięki czemu drzwi do członkostwa w EPPO pozostają dla Dublina otwarte.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!