Strona główna Wypowiedzi Przemysław Wipler o poszkodowanych w aferze GetBack

Przemysław Wipler o poszkodowanych w aferze GetBack

Przemysław Wipler o poszkodowanych w aferze GetBack

Przemysław Wipler

Konfederacja

W przypadku afery GetBack mamy 10 tysięcy poszkodowanych.

Radio Plus, 27.11.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio Plus, 27.11.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych podanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w obligacje GetBacku zainwestowały 9242 podmioty (9064 osoby fizyczne i 178 instytucji finansowych). Łączna wartość zakupionych obligacji wyniosła 2,587 mld złotych.

GetBack S.A to firma zajmująca się  zarządzająca wierzytelnościami. Firma nabywa pakiety wierzytelności i dochodzi ich spłaty we własnym zakresie. Pakiety te były nabywane m.in.. za środki pozyskane z emisji obligacji.

Afera związana ze spółką GetBack rozpoczęła się od przekazania przez firmę dnia 16 kwietnia 2018 roku informacji o prowadzonych przez nią rozmowach z bankiem PKO BP SA oraz Polskim Funduszem Rozwoju SA na temat udzielenia spółce pożyczki w wysokości 250 mln złotych. Informacje te zostały natychmiast zdementowane przez PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju. Wobec wątpliwości dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych przez GetBack, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podjął czynności nadzorcze wobec spółki i jeszcze tego samego dnia (16 kwietnia) nakazał wstrzymanie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez GetBack.

W maju 2018 roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęły wpływać pierwsze skargi przeciwko GetBack. UOKiK analizuje czy te osoby nie zostały wprowadzone w błąd przy zakupie obligacji korporacyjnych emitowanych przez spółkę. Jak podkreślił Urząd, osoby te to najczęściej osoby fizyczne, które nie były zainteresowane inwestowaniem w obligacje korporacyjne, a na takie inwestycje zostały namówione.

2 lipca Zarząd GetBack S.A. przedstawił sprawozdanie finansowe spółki za rok 2017. Wynika z niego, że skonsolidowana strata netto spółki wyniosła ok. 1,3 mld złotych, podczas gdy rok wcześniej spółka miała zysk ok. 200 tys. złotych.

Obecnie Spółka pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu spłatę należności wobec obligatariuszy. Pierwszy list otwarty w tej sprawie został opublikowany przez spółkę 14 czerwca 2018 roku, do tej pory spółka opublikowała cztery takie listy.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ w obligacje spółki GetBack zainwestowało niecałe 10 tysięcy podmiotów, którzy wobec obecnej straty finansowej spółki, stracili na tej inwestycji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy