Strona główna Wypowiedzi Religia czy WF – który przedmiot ma więcej godzin?

Religia czy WF – który przedmiot ma więcej godzin?

Religia czy WF – który przedmiot ma więcej godzin?

Barbara Nowacka

Minister Edukacji
Inicjatywa Polska

Religia (…) jest jej więcej niż WF-u.

Gość Radia Zet, 05.01.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 05.01.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Wychowanie fizyczne to przedmiot obowiązkowy, podczas gdy religia jest przedmiotem dobrowolnym (jeżeli uprawnione osoby wyrażą zgodę, aby uczeń uczęszczał na religię, wtedy przedmiot ten uważa się za obowiązkowy).
  • Od I klasy szkoły podstawowej do IV klasy liceum przypadają 1 534 godziny nauki WF-u. Jeżeli nauka jest kontynuowana w technikum, wówczas mowa o 1 648 godzinach.
  • Nauka religii odbywa się przez cały okres edukacji (od I klasy podstawówki do końca szkoły ponadpodstawowej) w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W ciągu całego okresu nauczania na religię przypada 896 godzin (ścieżka licealna) lub 972 godziny (ścieżka z technikum).
  • Całkowita liczba godzin lekcji WF-u jest większa niż całkowita liczba godzin nauki religii. W związku z tym wypowiedź Barbary Nowackiej uznajemy za fałszywą.

Nowacka: religia nie powinna być finansowana z państwowych pieniędzy

Podczas wizyty Barbary Nowackiej w studiu Radia Zet prowadząca rozmowę Beata Lubecka zadawała pytania w imieniu słuchaczy. Jeden z nich chciał poznać zdanie posłanki na temat możliwości połączenia szkoły „neutralnej religijnie” z „afirmacją organizacji tzw. tęczowych piątków”.

W opinii Barbary Nowackiej religia nie powinna być finansowana z budżetu państwa, ponieważ konstytucja stanowi, że Polska jest państwem świeckim. Z kolei inicjatywy takie jak tzw. tęczowe piątki to inicjatywy oddolne (ze strony nauczycieli lub uczniów), na które państwo nie przeznacza środków finansowych.

Posłanka krytycznie odniosła się również do obowiązujących zasad. Jej zdaniem obecnie nad religią w szkołach nie ma żadnego nadzoru. Zauważyła również, że religii jest rzekomo więcej niż zajęć z wychowania fizycznego.

WF obowiązkowy na wszystkich etapach kształcenia

Liczbę godzin przypadającą tygodniowo na poszczególne przedmioty szkolne określa rozporządzenie ministra edukacji z 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Z naszych obliczeń wynika, że uczniowie od I klasy szkoły podstawowej do IV klasy liceum/V klasy technikum spędzają od 1 534 do 1 648 godzin na zajęciach z wychowania fizycznego.

Jak czytamy w rozporządzeniu: „W klasach I–III szkoły podstawowej na zajęcia wychowania fizycznego należy przeznaczyć po 3 godziny tygodniowo w każdej klasie”. Przyjmując, że rok szkolny trwa 38 tygodni (po odjęciu ferii i świąt), na trzy pierwsze lata edukacji przypadają 342 godziny WF-u.

W klasach IV–VIII podstawówki (5-letni okres nauczania) liczba godzin WF-u tygodniowo wynosi łącznie 20 (4 godziny na klasę). W ciągu pięciu lat uczniowie spędzają więc na tych zajęciach 760 godzin.

Z kolei w liceum na 4-letni cykl nauczania przypisano 12 godzin wychowania fizycznego tygodniowo (po 3 godziny na klasę). Łącznie licealiści spędzają 432 godziny na lekcjach WF-u. W obliczeniach należy wziąć pod uwagę, że w klasie maturalnej rok szkolny trwa krócej – ok. 30 tygodni.

Natomiast w ramach 5-letniego cyklu w technikum przewidziano 15 godzin WF-u tygodniowo (po 3 godziny na klasę). Uczniowie technikum podczas okresu edukacji powinni poświęcić na lekcjach wychowania fizycznego 546 godzin (klasa maturalna również obejmuje ok. 30 tygodni).

Należy pamiętać, że uczeń może zostać całkowicie zwolniony z lekcji wychowania fizycznego lub zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń w trakcie lekcji WF-u. Aby tak się stało, potrzebna jest opinia lekarza.

Religa przedmiotem dobrowolnym

Religa w odróżnieniu od WF-u nie jest odgórnie narzuconym przedmiotem obowiązkowym. Według rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 1992 roku religię organizuje się w szkołach podstawowych na życzenie rodziców, a w szkołach ponadpodstawowych – rodziców lub uczniów, po osiągnięciu przez nich pełnoletności.

W sytuacji, gdy zgoda zostanie wyrażona przez upoważnione osoby, religia staje się przedmiotem obowiązkowym dla zapisanych na nią uczniów. Tym samym wlicza się do średniej ocen i widnieje na świadectwie.

Religia już od pierwszej klasy podstawówki

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych religia bądź etyka mogą być nauczane od I klasy podstawówki. Wymiar godzinowy liczby religii reguluje jednak inny akt prawny.

Z pomocą przychodzi rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Dowiadujemy się z niego, że „nauka religii we wszystkich typach szkół odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo”. Jeżeli biskup wyrazi zgodę, tych godzin może być mniej.

Jak informuje Konkret 24, ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych należy do zadania dyrektora szkoły, który sięga po opinię rady pedagogicznej i bierze pod uwagę zdanie rady rodziców.

Religii mniej niż WF-u

Wiedząc, ile trwa rok szkolny, możemy obliczyć, że w szkole podstawowej w ciągu 8 lat dzieci spędzają na religii 608 godzin. W liceum na religię przypada 288 godzin, a w technikum 364 godz.

W związku powyższym w trakcie całego toku edukacji, w zależności od szkoły, przewidziano od 896 do 972 godzin nauki religii. Oznacza to, że liczba godzin religii jest mniejsza niż liczba godzin nauki WF-u o ok. 640-670 godzin.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!