Strona główna Wypowiedzi „Rodzice decydują” – losy prezydenckiego projektu ustawy

„Rodzice decydują” – losy prezydenckiego projektu ustawy

„Rodzice decydują” – losy prezydenckiego projektu ustawy

Dariusz Klimczak

Minister Infrastruktury
Polskie Stronnictwo Ludowe

A co się stało z projektem pana prezydenta Andrzeja Dudy? Pamiętam, że w kampanii wyborczej napisał taki projekt, który miał zapewnić wszystkim rodzicom możliwość współdecydowania o rodzajach treści oraz sposobie prowadzenia zajęć dodatkowych. To była obietnica prezydenta Andrzeja Dudy w kampanii. Ten projekt trafił do parlamentu. Jak dzisiaj sprawdzałem, nawet opinii rządu nie ma.

Posiedzenie Sejmu, 12.01.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.01.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • 3 lipca 2020 roku prezydent Andrzej Duda zaprezentował inicjatywę „Rodzice decydują”. 
  • Jej głównym założeniem było włączenie wszystkich rodziców do procesu decyzyjnego ws. działalności organizacji zewnętrznych na terenie szkoły (zamiast rady rodziców).
  • Inicjatywa trafiła do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Sejm uchwalił „Lex Czarnek”

W ubiegły czwartek Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie oświatowym, potoczenia zwaną „Lex Czarnek”. Jeden z proponowanych zapisów przewiduje, że jeśli zewnętrzna instytucja (np. stowarzyszenie czy fundacja) zamierza przeprowadzić zajęcia z uczniami, to organizacja i prowadzenia tych zajęć wymaga finalnie uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty. Więcej o „Lex Czarnek” przeczytasz tutaj.

W trakcie debaty sejmowej Dariusz Klimczak podkreślił, że odmienne rozwiązania proponował Andrzej Duda. Zgodnie z inicjatywą prezydenta to rodzice mieliby współdecydować o organizacji zajęć dodatkowych w szkole. Jak jednak zaznaczył poseł PSL, projekt miał nie przyciągnąć większej uwagi w obozie rządzącym.

Prezydencka inicjatywa „Rodzice decydują”

Pomysł dotyczący zwiększenia roli rodziców w procesie decyzyjnym w szkołach został przedstawiony 3 lipca 2020 roku podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim. Był to okres poprzedzający drugą turę wyborów prezydenckich.

Prezydent Duda, prezentując inicjatywę „Rodzice decydują”, oznajmił:

„Mam nadzieję, że oba te projekty – zarówno mój, dotyczący decyzji podejmowanej przez rodziców w sprawach edukacyjnych, programowych i organizacji, które mogą prowadzić na terenach szkół zajęcia z dziećmi, jak również dotyczący edukacji domowej, jak najszybciej zostaną rozpatrzoną przez parlament i będziemy mieli te przepisy w naszym systemie prawnym”.

Projekt prezydenta bez odzewu

Projekt prezydenta wpłynął do Sejmu jeszcze tego samego dnia. Cztery dni później został przekazany do pierwszego czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Projekt znajduje się tam po dziś dzień, co oznacza, że znalazł się w tzw. zamrażarce sejmowej. Do inicjatywy nie ustosunkował się również rząd. Opinie prawne natomiast zamieściło Biuro Analiz Sejmowych (BAS).

Rodzice mieli wpływ na proces kształcenia

Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażenie zgody przez dyrektora szkoły na podjęcie działalności przez stowarzyszenia lub organizacje wymaga pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców. Jeśli „Lex Czarnek” wejdzie w życie, wymóg ten zostanie uzupełniony również o zgodę kuratora.

W skład rady szkoły w równej liczbie wchodzą nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców oraz uczniowie wybrani przez ogół uczniów. Z kolei radę rodziców tworzą rodzice reprezentujący ogół uczniów.

Zwiększenie roli rodziców

Projekt Andrzeja Dudy zakładał zwiększenie wpływu rodziców na proces kształcenia. Zgodnie z proponowanymi zmianami wszyscy rodzice mieli mieć możliwość współdecydowania o rodzajach treści oraz sposobie prowadzenia zajęć dodatkowych przez stowarzyszenia i inne organizacje.

Jak wskazuje Biuro Analiz Sejmowych, w projekcie proponowano, aby zamiast dotychczas wymaganej pozytywnej opinii rady rodziców (czyli społecznego ciała reprezentującego rodziców uczniów) zgodę wyrażała większość rodziców uczniów. W projekcie nie sprecyzowano, w jaki sposób rodzice mieliby wyrazić zgodę. 

Stwierdzono w nim, że dyrektor szkoły byłby zobowiązany do przedstawienia rodzicom prospektu dotyczącego zajęć i organizacji, w postaci elektronicznej lub papierowej, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jednocześnie informowałby rodziców o możliwości wyrażania w ciągu 7 dni zgody bądź jej braku na działalność organizacji zewnętrznej.

Brak reakcji ze strony rodzica miał skutkować uznaniem, że rodzic ten wyraża zgodę na przeprowadzenie przez zewnętrzną organizację zajęć z uczniami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!