Strona główna Wypowiedzi Rząd zapewnia szkołom szybki Internet. Ile z nich skorzystało ze wsparcia?

Rząd zapewnia szkołom szybki Internet. Ile z nich skorzystało ze wsparcia?

Rząd zapewnia szkołom szybki Internet. Ile z nich skorzystało ze wsparcia?

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Mamy w tej chwili już 90 proc. szkół, gdzie jest pełen szybki Internet. A w ‘15 roku mieliśmy 10 proc. takich szkół.

Konwencja PiS, 04.06.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Konwencja PiS, 04.06.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Ok. 87 proc. szkół jest obecnie podpięte do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach której za darmo korzystają z Internetu o przepustowości 100 Mb/s. Natomiast 11 proc. szkół wciąż nie przystąpiło do programu. Część szkół dopiero czeka na podpięcie, a niektóre zapewniają Internet we własnych zakresie.
  • Według analiz rządowych, w 2016 roku ok. 23 proc. szkół miało dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Kolejne 40 proc. placówek miało dostęp do Internetu o przepustowości niższej niż 10 Mb/s.
  • Natomiast w 2020 roku minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił, że we wrześniu 2017 roku szybkim Internetem dysponowało zaledwie 10 proc. szkół.
  • Z otrzymanej przez nas odpowiedzi od KPRM dowiedzieliśmy się, że wypowiedź ministra Zagórskiego jest prawdopodobnie wynikiem błędnego zacytowania. Ponadto kancelaria rządowa potwierdziła, że w 2016 roku możliwością korzystania z szybkiego Internetu dysponowało ok. 24 proc. placówek szkolnych, a w 2015 roku było to 20 proc.
  • Faktycznie, obecnie już nawet 90 proc. szkół ma dostęp do szybkiego Internetu. Z drugiej strony, w 2015 roku możliwością taką dysponowało 20 proc. placówek, a nie 10 proc. jak sugeruje Jarosław Kaczyński. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściową prawdę.

Aktualizacja 18.01.2024

Z początkiem 2024 nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Prezes PiS o wsparciu edukacji

W sobotę, 4 czerwca, w podwarszawskich Markach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia przemawiał tylko prezes Jarosław Kaczyński, który dokonał podsumowania działalności swojej partii w ostatnich latach.

Poruszył m.in. tematykę wsparcia udzielanego polskim szkołom. Jako przykład wskazał zapewnianie placówkom edukacyjnym szybkiego Internetu. Według Kaczyńskiego za rządów jego partii odsetek szkół z dostępem do szybkiej sieci wzrósł z 10 do 90 proc.

Szybki Internet w szkołach

Jesienią 2017 roku weszła w życie ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Jest to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymują bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu wraz z usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.

W ramach OSE szkoły mogą liczyć na darmowe podłączenie do Internetu o przepustowości 100 Mb/s.

Trudne początki programu

Jak wskazano w projekcie ustawy o OSE, w 2016 roku jedynie ok. 23 proc. jednostek oświatowych znajdowało się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (dopiero taka przepustowość zapewnia komfortowe korzystanie z sieci przy większej ilości użytkowników). Z drugiej strony, usługa taka była dostępna jedynie w 1,2 tys. placówek, czyli 6,1 proc. wszystkich przebadanych.

Jednocześnie ponad 40 proc. jednostek oświatowych korzystało z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Dane te pochodzą z analizy Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Więcej na temat sytuacji z 2016 roku dowiemy się z raportu NIK na temat realizacji OSE. W ramach przygotowań do realizacji OSE, MEN przeprowadziło ankietę wśród szkół i placówek – odpowiedzi udzieliło 27 tys. spośród 30,5 tys. placówek zarejestrowanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Dodatkowo, Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło w tym zakresie otwarte konsultacje, a UKE przeprowadził analizę informacji o dostępie jednostek oświatowych do infrastruktury szerokopasmowej.

Natomiast w 2020 roku minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił, że we wrześniu 2017 roku, kiedy OSE startowała, tylko 10 proc. polskich szkół miało dostęp do szybkiego Internetu.

Sytuacja sprzed wprowadzenia programu

Przytoczone powyżej dane wydają się być ze sobą niezgodne. Analiza przytoczona przez rząd w projekcie ustawy sugerowała, że w 2016 roku jedynie ok. 23 proc. placówek miało możliwość korzystania z Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Natomiast Marek Zagórski w swojej wypowiedzi zasugerował, że w 2017 roku mogło to być jedynie 10 proc.

Zwróciliśmy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i o wyjaśnienie tej kwestii. W odpowiedzi KPRM zasugerowała, że wypowiedź ministra Zagórskiego mogła zostać nieprawidłowo zacytowana w artykule.

Dodatkowo kancelaria przedstawiła nam dane dotyczące lat 2015–2016. Spośród przebadanych przez Ministerstwo Cyfryzacji 19 592 placówek oświatowych, w 2016 roku możliwość korzystania z dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s miało 4 858 z nich, czyli ok. 24 proc. Natomiast rok wcześniej możliwością korzystania z szybkiego Internetu dysponowało 3 975 placówek szkolnych, czyli ok. 20 proc.

Dziś zdecydowana większość szkół uczestniczy w programie

Zgodnie z ustawą o OSE z programu mogą korzystać wszystkie placówki edukacyjne z wyjątkiem przedszkoli i szkół dla dorosłych. Na liście szkół zakwalifikowanych do programu jest obecnie 23 510 jednostek. Przy 20 355 z nich – 86,5 proc. – widnieje informacja „usługi uruchomione”. Część szkół podpisała już umowę, lecz dopiero czeka na podłączenie do sieci; mowa tu o 466 placówkach.

248 szkół, pomimo kontaktu, nie zgłosiło się do programu, w 663 nie ma prowadzonego naboru, 33 placówki wciąż znajdują się w kategorii „Zgłoś szkołę”, natomiast 1 683 jednostki zapewniają Internet we własnym zakresie.

Oznacza to, że do programu nie przystąpiło ok. 11 proc. szkół (przy czym 7 proc. nie musi tego robić, ponieważ samodzielnie zapewnia dostęp do sieci). Co ciekawe, w styczniu br. sekretarz stanu w MEiN Marzena Machałek poinformowała, że do projektu przyłączyło się już ponad 90 proc. uprawnionych szkół.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!