Strona główna Wypowiedzi Seniorzy toną w długach. Ile wynosi zadłużenie emerytów?

Seniorzy toną w długach. Ile wynosi zadłużenie emerytów?

Seniorzy toną w długach. Ile wynosi zadłużenie emerytów?

Michał Szczerba

Poseł
Platforma Obywatelska

W roku 2021 seniorzy mieli długi sięgające ponad 6 mld zł. Ile to jest 6 mld zł? To statystyczne zadłużenie każdego emeryta na kwotę 17 tys. zł. Zadłużenie emerytów w ostatnich 5 latach podwoiło się.

Posiedzenie Sejmu, 26.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 26.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według raportu Krajowego Rejestru Długów zadłużenie emerytów na grudzień 2021 roku wynosiło 6,18 mld zł.
  • Jeszcze w 2015 roku zadłużenie seniorów wynosiło 2,9 mld zł, jednakże w 2020 roku zadłużenie było już dwukrotnie wyższe (ponad 5,8 mld zł). Do końca 2021 roku zadłużenie wzrosło o 3,28 mld zł w stosunku do roku 2015.
  • Statystycznie ujmując, zadłużeni Polacy w wieku emerytalnym mają do uregulowania przeciętnie 17,3 tys. zł na osobę.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Zmiany w emeryturach

Pod koniec października w Sejmie debatowano nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on zmianę zasad waloryzacji rent i emerytur od 2023 roku.

Według założeń od 1 marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Oprócz tego wprowadzona zostanie waloryzacja procentowo-kwotowa z minimalną zagwarantowaną podwyżką w wysokości 250 zł.

Krytycznie o polityce rządowej wypowiedział się Michał Szczerba. Podkreślił, że proponowane rozwiązania są niewystarczające, a emeryci wciąż borykają się z problemami finansowymi. Na dowód przytoczył statystyki dot. zadłużenia seniorów, które wzrosło niemal dwukrotnie za rządów Zjednoczonej Prawicy.

Ponad dwukrotnie wyższe zadłużenie emerytów

Według raportu Krajowego Rejestru Długów sytuacja związana z pandemią oraz wzrost kosztów życia wpłynęły negatywnie na sytuację finansową (a w tym na spłatę już zaciągniętych zadłużeń) wśród osób „ze starszego pokolenia”. Zgodnie ze stanem na grudzień 2021 roku emeryci mieli do oddania 6,18 mld zł.

Jak pokazuje badanie KRD, aż połowa osób z najstarszej grupy respondentów, w wieku od 55 do 74 lat, przyznała, że ich sytuacja w pandemii uległa pogorszeniu, a tylko w przypadku 7 proc. polepszyła się.

Jeszcze w 2015 roku zadłużenie seniorów wynosiło 2,9 mld zł. Największy wzrost nastąpił w 2016 roku, gdy dług urósł do ponad 4,2 mld zł. W stosunku do roku 2015 stan zadłużenia seniorów był dwukrotnie wyższy już w 2020 roku i wynosił wówczas ponad 5,8 mld zł.

Najbardziej obciążeni dłużnicy są z mazowieckiego

Zadłużeni Polacy będący w wieku emerytalnym mają do uregulowania przeciętnie 17,3 tys. zł na osobę.

Najbardziej obciążeni są dłużnicy z województwa mazowieckiego (średnio niemal 20 tys. zł). Najmniej obciążeni są z kolei mieszkańcy Lubuskiego, gdzie przeciętna kwota długu nie przekracza 15 tys. zł.

Więcej dłużniczek niż dłużników

W odróżnieniu od pozostałych grup społecznych, wśród emerytów-dłużników przeważają kobiety. Panie wyprzedzają panów zarówno pod względem wartości zaległości (3,3 mld zł u kobiet i 2,8 mld zł u mężczyzn), jak i liczebności (analogicznie 200 tys. i 157 tys.).

Głównym powodem jest jednak struktura populacji. Wyższa średnia długości życia przekłada się na liczniejszą grupę dłużniczek niż dłużników.

Większość zadłużenia pochodzi od firm zarządzających wierzytelnościami, w tym funduszy sekurytyzacyjnych. Zajmują się one skupywanie długów od pierwotnych wierzycieli (najczęściej od banków). Wpisali oni do Krajowego Rejestru Długów łącznie 4,4 mld zł.

Bezpośrednio sektorowi finansowemu emerytowani dłużnicy są winni 749,88 mln zł. Na uregulowanie 405,69 mln zł za zaległe alimenty czekają też gminy.

Niemal połowa emerytów deklaruje posiadanie oszczędności

Prawie co druga osoba w wieku od 55 do 74 lat deklaruje, że posiada oszczędności. To oznacza, że co druga osoba z tego przedziału wiekowego nie ma żadnych zabezpieczonych środków na niespodziewane wydatki i potrzeby. U ponad połowy (52 proc.) osób powyżej 55. roku życia oszczędności stopniały w czasie pandemii koronawirusa.

Jedynie co dziesiąty ankietowany zdołał odłożyć w badanym okresie. W tej grupie wiekowej najczęściej przeważa pesymizm co do przyszłości. Blisko 56 proc. osób spodziewa się, że poziom oszczędności zmniejszy się w ciągu najbliższego roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy