Czas czytania: około min.

Skąd pochodzi najwększa część gospodarczych odpadów?

27.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adam Guz / KPRM – Kancelaria Premiera from Poland / flickr.com / Wikimedia / Public Domain / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) według Katalogu Odpadów(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) na stronie GUS są podzielone na 19 grup. Po zsumowaniu ilości wytworzenia odpadów z każdej z grup w roku 2014 otrzymano wartość 131256,1 tys. t

Z tego odpady wydobywcze (odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż; zgodnie z Dz.U. 2008 Nr 138 poz. 865 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych) to 75691,3 tys. t, popioły lotne pochodzące ze spalania węgla to 3835,8 tys. t., a żużle,popioły paleniskowe i pyły z kotłów to 2014,3 tys. t.

Zatem suma wytworzenia odpadów wydobywczych oraz popiołów ze spalania węgla wynosi 81541,4 tys. t, co stanowi 62,12% wszystkich odpadów gospodarczych w Polsce na rok 2014.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.