Czas czytania: około min.

Solidarna Polska pod progiem w wyborach do PE

26.08.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W wyborach do Parlamentu Europejskiego z dnia 25 maja 2014 liczba ważnych głosów wyniosła 7 069 485. Oznacza to, że 5% próg wyborczy w przeliczeniu na głosy stanowił 353 475. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro zdobył poparcie 281 079 wyborców (3.98%) oznacza to, że  do osiągnięcia progu wyborczego zabrakło 72 396 głosów.

W Polsce zgodnie artykułem 335 Kodeksu wyborczegow podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.