Czas czytania: około min.

Sprawność elektrowni węglowych

30.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z kontekstu wypowiedzi wnioskujemy, że chodzi o elektrownie opalane węglem. Zgodnie z danymi zawartymi w artykule pt.: Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski dostępnym online, poniższa tabela przedstawia szacunkowe parametry eksploatacyjne dla bloków energetycznych w Polsce.

15822394_1389186877793001_299002380_n

Sprawność brutto najnowszych bloków energetycznych takich jak Jaworzno III, Kozienice i Opole istotnie bliska jest granicy 50%. W związku z powyższym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.