Czas czytania: około min.

Środki unijne w rękach samorządów?

27.12.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rzeczywiście, samorządy w perspektywie 2014-2020 otrzymują niemal 40% środków, a dokładnie 37,89%.

Zgodnie z Umową Partnerstwa samorządy województw (a dokładniej zarządy województw) zarządzają Regionalnymi Programami Operacyjnymi (str. 231 UP). RPO stanowią ok. 37,89% środków, które otrzyma Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 (str. 160, 168 UP). W poprzedniej perspektywie samorządy zarządzały ok. 25% środków.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.