Czas czytania: około min.

Stanisław Piotrowicz w Sygnałach Dnia

23.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny zgodnie z art. 188 Konstytucji oraz art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym faktycznie nie orzeka w sprawie uchwał nie będących aktami normatywnymi. Jak podano w interpretacji art. 188 Konstytucji zamieszczonej na stronie Trybunału Konstytucyjnego:

za akt normatywny uznaje się (…) każdy akt zawierający normy prawne, tzn. dyspozycje o abstrakcyjnym i ogólnym charakterze. Nazwa aktu nie ma tu bezpośredniego znaczenia. Jak wskazano w orzecznictwie – podstawą kwalifikacji aktu normatywnego jest jego treść. Stwierdzenie, że dany akt zawiera normy prawne, jest przesłanką objęcia go kognicją Trybunału. (…). Poza kognicją Trybunału Konstytucyjnego pozostają natomiast te wszystkie akty konstytucyjnych organów państwa, które nie mają charakteru normatywnego (nie ustanawiają norm prawnych), a więc – w szczególności – akty indywidualne (…)”.

Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny nie orzeka w sprawie uchwał nominacyjnych. Nieprawdą jest jednak, że Sejm przyjął uchwały w sprawie wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jedynie w oparciu o Regulamin Sejmu, ponieważ w uchwałach jako podstawę prawną podano art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, a ustawa podlega kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Kontroli TK podlega także Regulamin Sejmu, ponieważ jest on aktem normatywnym.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.