Strona główna Wypowiedzi Szkoły i żłobki w Warszawie. Ile ich zbudowano w tej kadencji?

Szkoły i żłobki w Warszawie. Ile ich zbudowano w tej kadencji?

Szkoły i żłobki w Warszawie. Ile ich zbudowano w tej kadencji?

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

My zbudowaliśmy 15 szkół i 26 żłobków.

Warszawska Debata w TVP Info, 27.03.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Warszawska Debata w TVP Info, 27.03.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Według Urzędu m.st. Warszawy w latach 2019–2023 w Warszawie wybudowano 12 nowych szkół i 10 żłobków.
  • W rzeczywistości, w czasie kadencji Rafała Trzaskowskiego wybudowano o 3 szkoły i 16 żłobków mniej, niż deklarował prezydent. Dlatego wypowiedź oceniamy jako fałsz.

Kandydaci i kandydatka na prezydenta Warszawy debatowali w TVP Info 

27 marca w TVP Info odbyła się debata kandydatów i kandydatki na prezydenta Warszawy. Każdej z osób zadawano to samo pytanie (po jednym) z poszczególnych kategorii: 

Następnie padły pytania, które utworzono na bazie komentarzy i sugestii widzów TVP Info. Po tej sekcji uczestnicy odpowiadali innym osobom, następnie na zakończenie kandydaci i kandydatka mieli minutę na podsumowanie.

Obecny prezydent Warszawy przedstawia, co zrobił dla edukacji

Na pierwsze pytanie dotyczące pomysłu na to, jak zwalczyć przeładowanie w szkołach oraz ułatwić dostęp do edukacji, Rafał Trzaskowski – obecny prezydent Warszawy – przytoczył działania, które jako prezydent podjął w tym zakresie w mijającej kadencji.

Kandydat KO podkreślił, że w trakcie jego prezydentury – oprócz dodatków dla nauczycieli czy propozycji darmowych lekcji angielskiego dla przedszkolaków – w Warszawie zbudowano 15 szkół oraz 26 nowych żłobków.

Rafał Trzaskowski i urząd miasta przyznali, że szkół wybudowano 12

Na oficjalnej stronie Urzędu m.st. Warszawy możemy znaleźć zakładkę „100 projektów Rafała Trzaskowskiego”

Jednym z projektów jest budowa nowych szkół. Tam też znajduje się informacja, że w bieżącej kadencji wybudowano w Warszawie 12 szkół, co pod koniec grudnia 2023 roku jeszcze raz potwierdził sam Trzaskowski.

Obecnie w budowie jest szkoła na Białołęce, której ukończenie zaplanowano na lipiec 2024 roku. 

Sprawdzamy wykaz szkół

Lista szkół i placówek prowadzonych przez m.st. Warszawa jest dostępna na stronie urzędu miasta. Według wykazu na rok szkolny 2018/2019, na początku kadencji Rafała Trzaskowskiego, w stolicy były 252 szkoły podstawowe prowadzone przez miasto (w tym 3 dla dorosłych) i 209 szkół ponadpodstawowych, w tym 121 liceów (z czego 18 dla dorosłych).

Z aktualnego wykazu na rok szkolny 2023/2024 wynika, że w stolicy działa 261 szkół podstawowych (w tym 3 dla dorosłych) i 215 szkół ponadpodstawowych, w tym 125 liceów (z czego 18 dla dorosłych). 

Oznacza to, że w trakcie kadencji przybyło 9 szkół podstawowych i 6 szkół ponadpodstawowych, łącznie 15. Jest to więcej niż 12. O różnicę zapytaliśmy urząd i zaktualizujemy naszą analizę, gdy otrzymamy odpowiedź.

Raport o stanie miasta również wskazuje na nieco inny wniosek

W raporcie o stanie miasta z 2018 roku znaleźć możemy informację (s. 30), że w roku, którego dotyczy publikacja, w stolicy znajdowało się 249 szkół podstawowych prowadzonych przez miasto (bez szkół dla dorosłych) oraz 103 licea dla dzieci i młodzieży. 

W ostatnim dostępnym raporcie za rok 2022 widzimy (s. 23), że szkół podstawowych przybyło, a ich liczba wynosi 260, z kolei liczba liceów wynosi 125 (z czego liczba tych dla dzieci i młodzieży wynosiła 107). Teoretycznie oznacza to, że w latach 2019–2022 na terenie Warszawy powstało 15 nowych szkół

Jednak jeśli spojrzymy na szczegółowe dane, to zobaczymy, że w 2018 roku liczba 249 odnosi się tylko do szkół dla dzieci i młodzieży, a liczba 260 w 2022 roku odnosi się już do 257 szkół dla dzieci i młodzieży oraz trzech szkół dla dorosłych (których nie wliczano w raporcie z 2018 roku).

Miasto potwierdza, że powstało 10 żłobków

W dziale o 100 projektach Rafała Trzaskowskiego czytamy, że w latach 2019–2023 na terenie stolicy powstało 10 nowych żłobków. Potwierdza to sam urząd miasta

Do końca 2024 roku do użytku ma zostać oddane kolejne 8. Podczas otwarcia wyremontowanego żłobka na Targówku po raz kolejny padła liczba 10 żłobków, które powstały w ostatniej kadencji.

Nawet jeśli uwzględnimy wybudowane i wyremontowane żłobki oraz te, których budowa ma zakończyć się w 2024 roku, to ich liczba wynosi 24, należy jednak pamiętać, że Rafał Trzaskowski mówił o wybudowanych żłobkach, a tych co najwyżej do końca roku 2024 będzie 18, a nie 26.

Co istotne, liczba 26 pojawiła się w niedawnym komunikacie magistratu, jednak nie w kontekście żłobków. Z informacji od urzędu miasta wynika, że w tym czasie przybyło w Warszawie 26 przedszkoli.

Weryfikujemy dane o żłobkach

Bazie Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego znajdujemy informację, że w 2018 roku liczba żłobków podległych samorządowi w Warszawie wynosiła 77. W dniu publikacji tej analizy baza danych dysponuje jedynie statystykami do 2022 roku – wtedy na terenie Warszawy funkcjonować miało 86 publicznych żłobków. 

Aktualne dane dotyczące liczby żłobków publicznych możemy znaleźć na stronie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wynika z nich, że na terenie stolicy – według stanu na początek kwietnia 2024 roku – funkcjonuje 75 żłobków oraz 12 miniżłobków, co łącznie daje 87 placówek.

Oznacza to, że od 2018 roku liczba żłobków w Warszawie wzrosła o 10.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!