Czas czytania: około min.

Sztaby WOŚP – jakie są zasady ich funkcjonowania?

17.01.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według danych pochodzących ze strony WOŚP – zarejestrowano 1468 sztabów (plus 269 sztabów internetowych).

 

Każdy z wolontariusz rozlicza się indywidualnie, a po przeliczeniu pieniędzy otrzymuje rozliczenie, które potwierdza jego udział w kweście. Sztaby mają powołać komisję odpowiedzialną za przeliczanie pieniędzy, złożoną z minimum 3 osób,  która ma podpisać się również na sporządzonym protokole z zebraną sumą i ją zabezpieczyć. Członkiem komisji nie może być szef sztabu i jego krewni.

 

Organizator na stronie zastrzega  –Zaraz po przeliczeniu pieniądze zapakujcie do bezpiecznych kopert – przygotujcie je do przekazania pracownikom Banku. Minimalizujecie w ten sposób jakiekolwiek podejrzenia co do transparentności rozliczenia Waszego Sztabu. Rozliczenie wraz z podanymi w regulaminie dokumentami przyślijcie pocztą lub przywieźcie osobiście do Fundacji najpóźniej do 31 stycznia 2015 r. Po zweryfikowaniu prawidłowości przesłanych przez Was dokumentów otrzymacie informację o rozliczeniu a tym samym rozwiązaniu waszego Sztabu oraz specjalne druki podziękowań, które możecie przekazać wszystkim sponsorom.

 

Finansowa autonomia więc nie występuje, ponieważ w regulaminie są ujęte ramy określające rozliczanie się sztabów, co zaprzecza możliwości samodecydowania o zebranych środkach, jaką interpretacje nasuwałaby definicja autonomii.

Tweetu nie możemy uznać za prawdziwy właśnie z tego powodu – autonomia, a brak zewnętrznej kontroli podczas liczenia w sztabach to dwie odrębne sprawy. Krzysztof Bosak posłużył się zbyt wyrazistym słowem o innych konotacjach, które może zmienić znaczenie treści regulaminu w społecznym odbiorze.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub