Udział Skarbu Państwa w spółkach węglowych

13.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

On June 10, 2016, Swedish government approved the decision, that from 2017 the penalty tax on producing nuclear energy will be liquidated.

E.On Vattenfal and Fortum have taken a decision to continue operation of reactors.

The Swedish government wants, by 2050, to switch into 100% RES, as well as is considering replacing old reactors with new ones, which would ensure greater security, because currently operating reactors were built in the 70s and 80s. There are 10 reactors operating at the moment. Owing to the liquidation of the tax, companies producing energy from atom generate a bigger profit.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.