Strona główna Wypowiedzi Unijne normy benzoapirenu

Unijne normy benzoapirenu

Unijne normy benzoapirenu

Róża Thun

Jest tylko benzopiren, który jest kancerogenny, czyli rakotwórczy – ma się mieścić w tej kiełbasie, czy we wszystkich wędzonych produktach w granicach 2 mikrogramów na kilogram produktu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 835/2011 ograniczono limity dotyczące zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w produktach spożywczych. Zgodnie z nowymi normami, zawartymi w załączniku – co do zasady – najwyższy dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu w mięsie wędzonym, produktach mięsnych wędzonych oraz w wędzonych rybach wynosi 2 mikrogramy na 1 kilogram produktu.

Na zasadzie odstępstwa – w odniesieniu do wędzonych szprotów limit wynosi 5 mg/1kg, a wędzonych małż 6 mg/kg.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy