Strona główna Wypowiedzi Unijne normy benzoapirenu

Unijne normy benzoapirenu

Unijne normy benzoapirenu

Róża Thun

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Polska 2050 Szymona Hołowni

Jest tylko benzopiren, który jest kancerogenny, czyli rakotwórczy – ma się mieścić w tej kiełbasie, czy we wszystkich wędzonych produktach w granicach 2 mikrogramów na kilogram produktu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 835/2011 ograniczono limity dotyczące zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w produktach spożywczych. Zgodnie z nowymi normami, zawartymi w załączniku – co do zasady – najwyższy dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu w mięsie wędzonym, produktach mięsnych wędzonych oraz w wędzonych rybach wynosi 2 mikrogramy na 1 kilogram produktu.

Na zasadzie odstępstwa – w odniesieniu do wędzonych szprotów limit wynosi 5 mg/1kg, a wędzonych małż 6 mg/kg.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!