Strona główna Wypowiedzi W jakiej kolejności rozpatruje sprawy Trybunał Konstytucyjny?

W jakiej kolejności rozpatruje sprawy Trybunał Konstytucyjny?

W jakiej kolejności rozpatruje sprawy Trybunał Konstytucyjny?

Zbigniew Ziobro

Minister sprawiedliwości
Suwerenna Polska

Nowa ustawa mówi, że sprawy muszą być rozpatrywane według kolejności wpływu.

TVP Info, 28.12.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVP Info, 28.12.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wprowadza do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w art. 80 ust. 2 stanowiący: “Terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do Trybunału” Sprawy zatem muszą być rozpatrywane według kolejności wpływu do Trybunału Konstytucyjnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy