Strona główna Wypowiedzi Węgiel w Polskim sektorze energetycznym

Węgiel w Polskim sektorze energetycznym

Węgiel w Polskim sektorze energetycznym

Krzysztof Bosak

Poseł
Konfederacja

Mamy najwyższy udział węglowej energetyki w naszym sektorze energetycznymi. Unia Europejska zmusza nas do tego, byśmy z tego rezygnowali, byśmy ponosili ogromne dodatkowe koszty.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak podaje raport Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Polskim  sektorze energetycznym udział węgla wynosi 79,8%, w tym węgiel kamienny odpowiada za 62,2%, a węgiel brunatny za 17,6% wytwarzanej energii.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego dotyczącym transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, państwa Unii Europejskiej zostały objęte nową strategią energetyczną “Europa 2020”. Zasadniczymi celami Unii jest wdrożenie polityki energetycznej i klimatycznej, składających się z dokończenia budowy rynku wewnętrznego energii, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw  gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnanych o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie 20% wzrostu efektywności energetycznej. Jednocześnie wiąże się to dla Polski ze znacznymi kosztami, ponieważ zgodnie z przyjętą dyrektywą kraje członkowskie do 2020 roku powinny osiągnąć 20% udział ze żródeł energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii oraz 10% udział tej energii w sektorze transportowym.

Dyrektywa przedstawia cele obligatoryjne dla każdego kraju, w tym dla Polski 15% w całym sektorze OZE oraz 10% w sektorze paliw transportowych,

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy